Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk lần thứ X: Tập trung thảo luận hệ thống chỉ tiêu nhiệm kỳ 2023 – 2028

Chiều 14/9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 bước vào phiên làm việc thứ nhất. Với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Hợp tác – Phát triển”, đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của hội viên, nông dân trong toàn tỉnh, đánh dấu bước phát triển mới của công tác Hội và phong trào nông dân.Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, vượt qua khó khăn thử thách; khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đoàn kết thi đua thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân đạt và vượt so với mục tiêu Đại hội IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đề ra, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.Đồng chí Lại Thị Loan – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa IX trình bày báo cáo tại Phiên làm việc thứ nhất của Đại hội.

Trong 02 ngày, từ 14 – 15/9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028, từ đó phát huy vai trò của tổ chức Hội trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

Advertisement244 đại biểu chính thức đại diện cho Hội viên nông dân toàn tỉnh dự Đại hội.

Trong phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu; Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội; thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX; chia tổ thảo luận tại các Trung tâm về văn kiện Trung ương tại Đại hội và hệ thống chỉ tiêu nhiệm kỳ 2023 – 2028; thảo luận tại các trung tâm theo các chuyên đề về “Phát huy dân chủ, đoàn kết, nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Hội Nông dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, “Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương thức nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, nông dân; “Tăng cường hợp tác, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới” …

Advertisement

About admin

Check Also

UBND tỉnh đánh giá tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Sáng 15/02, UBND tỉnh tổ chức buổi gặp mặt đầu Xuân để đánh giá tình …