Đắk Lắk có thêm 39 di tích được xếp hạng di tích quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có các Quyết định xếp hạng di tích quốc gia. Theo đó tỉnh Đắk Lắk có thêm 39 di tích được xếp hạng di tích quốc gia tại các xã: Hòa Lễ, Hòa Phong, Cư Pui, Yang Mao, Cư Drăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Khu căn cứ kháng chiến Cư Jŭ – Dliê Ya (ảnh minh hoạ)

Các điểm di tích được xếp hạng bổ sung: Trại An điều dưỡng; Trường Đảng tỉnh (xã Yang Mao). Bệnh xá B2 (xã Hòa Lễ). Bộ phận Cơ yếu; Bộ phận Điện đài; Khu nhà bếp và nhà ăn; Cầu vượt suối; Đập bắt cá; Kho lương thực; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Kiểm tra Đảng; Ban Dân vận; Ban Mặt trận; Trường Nội trú của Tiểu ban Giáo dục; Ban Hành lang; Trạm liên lạc tỉnh (T50); Tỉnh đội; Ban Quân y; Kho vũ khí, đạn dược; Đại đội 314 hỏa lực (C314) (xã Hòa Phong). Tiểu ban Huấn học; Tiểu ban Giáo dục; Tiểu ban Tuyên truyền; Ban Kinh tài; Tiểu ban Tài chính; Tiểu ban Thương nghiệp – Mậu dịch; Tiểu ban Lương thực; Tiểu ban Ngân tín; Tiểu ban Sản xuất; Ban Giao thông vận tải; Xưởng dược; Trường Y tế; Ban Binh – Địch vận; Ban An ninh (xã Cư Pui). Khu vực tưởng niệm 12 liệt sỹ của Tiểu ban Tuyên truyền; Ban Dân y; Bệnh xá Dân y; Ban Thương binh; Tổ chức Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Cư Drăm).

Advertisement

Đoàn công tác đi khảo sát thực địa, đánh dấu tọa độ di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Advertisement

About admin

Check Also

Lập biên bản hơn 1.000 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện …