Đắk Lắk phấn đấu quý III/2022 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh

UBND tỉnh Đắk Lắk phấn đấu quý III/2022 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và đề xuất cơ chế kết nối quy hoạch cấp vùng, quy hoạch tổng thể quốc giaẢnh : Hoàng Gia

Theo báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực triển khai lập quy hoạch), thời gian qua tỉnh Đắk Lắk đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban ngành thực hiện nghiêm các quy định của Luật Quy hoạch và các quy định, văn bản chỉ đạo liên quan.

Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch đã được tỉnh tổ chức thực hiện chặt chẽ và quan tâm đúng mức, phát huy vai trò Quy hoạch đi trước một bước; trên cơ sở đó, khai thác hợp lý, phát huy được những lợi thế để phát triển kinh tế – xã hội, tạo sự liên kết trong vùng, mở rộng thị trường, phát triển sản xuất một cách bền vững; góp phần tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tháng 12/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc họp và đã thống nhất thông qua chủ trương, quan điểm, định hướng phát triển tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong Báo cáo đầu kỳ Quy hoạch tỉnh.

Trên cơ sở đó, tỉnh tiếp tục triển khai các nội dung lập quy hoạch theo kế hoạch (hiện đang triển khai giai đoạn 2 là xây dựng Báo cáo giữa kỳ Quy hoạch tỉnh); dự kiến Quý II/2022 sẽ trình Hội đồng thẩm định (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thẩm định Quy hoạch tỉnh và Quý III/2022 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh.

Để công tác quy hoạch đạt tiến độ đề ra, tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương sớm ban hành Văn bản hướng dẫn các địa phương về định hướng quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, các hoạt động của ngành làm cơ sở cho các địa phương triển khai lập quy hoạch tỉnh.

Cũng theo Sở KH&ĐT, khó khăn hiện nay của tỉnh trong quá trình triển khai lập các phương án phát triển các ngành, lĩnh vực, các đơn vị Sở/ngành/địa phương đặt ra yêu cầu phải cụ thể hóa, chi tiết các dự án của tỉnh dự kiến đầu tư trong kỳ quy hoạch 2021-2030 vào nội dung phương án quy hoạch. Tuy nhiên trên thực tế, danh mục đầu tư các dự án hạ tầng trong kỳ quy hoạch là rất nhiều và tại thời điểm lập quy hoạch chưa xác định được chính xác địa điểm, quy mô đầu tư của dự án, vì vậy cần có sự hướng dẫn thống nhất của Chính phủ, các Bộ Ngành Trung ương về mức độ chi tiết và quy mô các dự án đưa vào danh mục đầu tư của quy hoạch cho phù hợp.

Advertisement

Thời kỳ quy hoạch tỉnh là 10 năm và trong quá trình triển khai sẽ phát sinh những khó khăn, vướng mắc, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cần phải điều chỉnh quy hoạch. Do đó, Đắk Lắk đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành trung ương nghiên cứu, phân cấp một số nội dung (điều chỉnh cục bộ quy hoạch tỉnh…) cho địa phương để thuận lợi trong quá trình triển khai.

Về góp ý định hướng quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành nghiên cứu bổ sung thêm “Hành lang kinh tế Phú Yên – Đắk Lắk – Mondolkiri, Campuchia” vào mục các hành lang kinh tế phụ, vì đây là hành lang kinh tế xuyên Á nối khu vực Asean qua Đắk Lắk nối với Phú Yên ra biển Đông (với cụm cảng biển Vũng Rô tại Khu kinh tế Nam Phú Yên, Bắc Khánh Hòa đến cửa khẩu Đắk Ruê, Đắk Lắk); đồng thời, sớm quan tâm đầu tư kinh phí đưa cửa khẩu Đắk Ruê-Chi Miết đi vào hoạt động, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội khu vực miền Trung – Tây Nguyên và tạo tiền đề phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 09/7/2020 của Chính phủ.

Advertisement

About admin

Check Also

Đẩy mạnh thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024

Bước vào năm học mới 2023 – 2024, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk …