Đắk Lắk quảng bá văn hóa cồng chiêng và âm nhạc Tây Nguyên tại Bình Thuận

Từ ngày 30/9 -1/10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức chương trình biểu diễn giao lưu nghệ thuật chủ đề “Hội tụ rừng và biển” nhằm quảng bá văn hóa cồng chiêng và âm nhạc Tây Nguyên đến với du khách và người dân Bình Thuận.

Nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình giao lưu nghệ thuật chủ đề “Hội tụ rừng và biển”

Tại chương trình, Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc Đắk Lắk và Nhà hát Ca Múa Nhạc Biển Xanh Bình Thuận đã biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa, vùng đất và con người Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng. Các nghệ sĩ giao lưu với Nhà hát Ca Múa Nhạc Biển Xanh Bình Thuận nhằm quảng bá văn hóa Đắk Lắk đến với du khách và người dân Bình thuận.

Hai đơn vị trao đổi kinh nghiệm tổ chức mô hình hoạt động của Nhà hát Ca Múa Nhạc Biển Xanh Bình Thuận

Lãnh đạo Sở VHTT&DL cho biết, thông qua sự kiện này, đơn vị có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, xây dựng chương trình quảng bá văn hóa cồng chiêng và âm nhạc Tây Nguyên đồng thời tìm hiểu, tham khảo thực tiễn về mô hình hoạt động của Nhà hát Ca Múa Nhạc Biển Xanh Bình Thuận; Công tác xây dựng và tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao và các chương trình nghệ thuật có thu; trao đổi những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong tổ chức, hoạt động và công tác chuyên môn khi chuyển đổi từ mô hình “Đoàn Ca múa Dân tộc” thành “Nhà hát Ca Múa Nhạc”.

Advertisement

Đây là cơ sở thực tiễn để tham mưu xây dựng Đề án Nhà hát Ca Múa Nhạc tỉnh Đắk Lắk. Giao lưu học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của Đoàn Ca múa Dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.

Advertisement

About admin

Check Also

Lập biên bản hơn 1.000 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện …