Đẩy mạnh triển khai hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Chiều 27/11, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 do đồng chí Nguyễn Công Bằng – Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Đắk Lắk về kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, năm 2023, Ban Chỉ đạo các cấp đã chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động của Phong trào đảm bảo nội dung, hiệu quả, thiết thực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Phong trào “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của địa phương. Nhiều giá trị văn hóa được bảo tồn và phát huy; công tác quản lý và tổ chức lễ hội từng bước đi vào nề nếp; việc cưới, việc tang có những chuyển biến tích cực; nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được lan tỏa và nhân rộng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa của phong trào trong xây dựng và phát triển đất nước.

Các hoạt động hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đô thị văn minh ngày càng được lan tỏa và tiếp tục nhận được sự đồng tình hưởng ứng tham gia tích cực của Nhân dân. Các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn đã tích cực hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các tiêu chí về thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh công sở, chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ Nhân dân ngày càng hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 86% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; khoảng 85% khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa; 1.705 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2023-2027.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Thái Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Đến nay, diện mạo khu vực nông thôn của tỉnh đã có sự đổi mới rõ rệt, chất lượng đời sống người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Hạ tầng kinh tế xã hội được xây dựng đồng bộ, đặc biệt hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở ngày càng hoàn thiện, phát huy hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình thực hiện Phong trào trên địa bàn tỉnh còn tồn tại một số hạn chế như: công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Phong trào ở một số địa phương chưa thường xuyên, liên tục nên Phong trào phát triển chưa đồng đều, thiếu chiều sâu; kinh phí bố trí để triển khai thực hiện Phong trào còn hạn chế, chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao; cán bộ, công chức thực hiện công tác phong trào ở cơ sở còn thiếu và yếu, chủ yếu là kiêm nhiệm…

Advertisement

Đồng chí Nguyễn Công Bằng – Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2024, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022-2026; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Phong trào gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác; phấn đấu đạt 86,5% trở lên gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 85,5% trở lên thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Công Bằng – Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải đề nghị thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tiếp tục đưa nhiệm vụ phát triển và đầu tư cho văn hóa vào chương trình phát triển của tỉnh, gắn phát triển văn hóa với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong tổ chức xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; tiếp tục thực hiện hiệu quả “Bộ quy tắc ứng xử Người Đắk Lắk Văn minh – Thân thiện – Mến khách” trên toàn tỉnh…

Advertisement

About admin

Check Also

Hội thi Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông năm 2024

Hội Cựu Thanh niên xung phong tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức về …