Diễn đàn trực tuyến kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024

Sáng 02/02, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn trực tuyến kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) năm 2024, với chủ đề “Hoàn thiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị quyết số 20-/NQ/TW ngày 16/6/2022 – Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX trong giai đoạn mới”. Dự diễn đàn, có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; lãnh đạo các Bộ, Ngành Trung ương, đại diện các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng HTX.

Tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Phạm Ngọc Nghị – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thiên Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các UBND các huyện, thị xã, thành phố và các HTX trên địa bàn tỉnh.Các đại biểu tại điểm cầu UBND tỉnh Đắk Lắk.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2023, cả nước có khoảng 31.700 HTX, 158 Liên hiệp HTX và 73.000 tổ hợp tác. So với năm 2022, số HTX tăng khoảng 2.200 HTX (tăng 7,9%), tăng 23 Liên hiệp HTX (tăng khoảng 26,4%) và số THT tăng khoảng 2.000 (tăng 2,8%). Số HTX thành lập mới năm 2023 đạt khoảng 2.700 HTX, giải thể gần 400 HTX.

Tại Đắk Lắk, đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 783 HTX, 05 Liên hiệp HTX và 419 THT đăng ký hoạt động, đứng đầu khu vực Tây Nguyên về số lượng HTX. Số thành viên HTX khoảng 71.000 thành viên; thành viên THT khoảng 7.590 thành viên; tổng số lao động thường xuyên khoảng 23.000 người. Doanh thu bình quân đạt khoảng 2.500 triệu đồng/năm/HTX, lợi nhuận bình quân khoảng 300 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân thành viên/người lao động khu vực HTX khoảng 60 triệu đồng/năm/HTX; Tổ hợp tác đạt khoảng 50 triệu đồng/năm.Diễn đàn được tổ chức trực tuyến đến các địa phương.

Tại diễn đàn, lãnh đạo các bộ, ngành; các chuyên gia, HTX cho rằng: trong 20 năm qua, hành lang pháp lý chung và các cơ chế chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể (KTTT) đã được quan tâm xây dựng, hoàn thiện phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là về thu hút nguồn lực xã hội; tăng cường liên kết giữa các thành viên tham gia kinh tế tập thể, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, giữa công và tư; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong HTX thực hiện còn chậm… Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể được tỉnh triển khai đầy đủ, mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong thời gian qua. Tuy nhiên, để KTTT, HTX năm 2024 và các năm tiếp theo phát triển như yêu cầu đặt ra trong Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, thì Trung ương cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã năm 2023 để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện khi Luật này có hiệu lực thi hành vào ngày 01/7/2024…

AdvertisementThủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận Diễn đàn.

Phát biểu kết luận Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Phát triển KTTT là mục tiêu xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những kết quả đáng ghi nhận mà khu vực KTTT, HTX đã đạt được thời gian qua.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng các chính sách hỗ trợ theo hướng đổi mới toàn diện, trong đó có cơ chế đặc thù trong huy động và sử dụng ngân sách hỗ trợ. Từ đó, tạo cơ hội, động lực cho khu vực KTTT, hợp tác xã tự lực, tự cường, bắt kịp, tiến cùng và vươn lên với các khu vực, thành phần kinh tế khác, phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, toàn diện. Trong bối cảnh, nền kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục có nhiều biến động khó lường, ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế – xã hội trong nước, KTTT, HTX của nước ta cần phải thay đổi tư duy, tự mình thoát ra, vươn lên bằng sự tự lực, tự cường chuyển biến mạnh mẽ về cả tư duy và hành động theo hướng ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ hiện đại, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ…

Advertisement

About admin

Check Also

Lập biên bản hơn 1.000 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện …