Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ em mồ côi và trẻ em khuyết tật trên địa bàn huyện Cư M’gar

Hội LHPN huyện Cư M’gar vừa thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ em mồ côi và trẻ em khuyết tật năm 2022 tại các xã, thị trấn trên địa bàn.

Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ em mồ côi và trẻ em khuyết tật tại UBND xã Ea Mnang

Tại các nơi giám sát, Đoàn đã nắm bắt tình hình, kết quả triển khai việc thực hiện Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội” đối với trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật; việc ban hành các văn bản thực hiện các chính sách hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật; trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc giải quyết những chính sách hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật; công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến các chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, ở địa phương.

Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ em mồ côi và trẻ em khuyết tật tại UBND xã Ea Drơng

Thông qua giám sát nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng về bảo vệ, chăm sóc và trợ giúp trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật; tạo điều kiện để các em được tiếp cận các chính sách trợ giúp về y tế, giáo dục, đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế, trợ giúp pháp lý, văn hóa…; vận động nguồn lực xã hội để giúp các em nâng cao chất lượng cuộc sống, hòa nhập nhập cộng đồng. Đồng thời, qua giám sát, đã kịp thời phát hiện những hạn chế, tồn tại trong việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, Hội LHPN huyện Cư Mgar đã có văn bản đề xuất, kiến nghị với các tổ chức cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Advertisement

Cũng trong đợt giám sát, Hội LHPN huyện đã tổ chức thăm và tặng quà 14 trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật trên địa bàn.

Advertisement

About admin

Check Also

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch trên 200 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 21 …