HĐND huyện Cư Kuin tổ chức Kỳ thứ 4, khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngày 27/7, HĐND huyện Cư Kuin đã tổ chức Kỳ thứ 4, khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Thúy Liễu và Phó Chủ tịch HĐND huyện Lê Sỹ Ngọc Hiền đồng chủ trì kỳ họp.

Kỳ họp tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Cư Kuin khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Dự và phát biểu tại Kỳ họp, Bí thư Huyện ủy Cư Kuin Lê Thái Dũng nhận định các số liệu về chỉ tiêu phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh – quốc phòng, an sinh xã hội trong 6 tháng đầu năm đã cho thấy bức tranh sáng về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của huyện; đặc biệt, lần đầu tiên, chỉ trong 6 tháng đầu năm huyện Cư Kuin đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước tỉnh giao trong cả năm.

Tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt khá, các công trình đầu tư xây dựng cơ bản phục vụ cho an sinh xã hội, cho việc triển khai về đích nông thôn mới được triển khai một cách quyết liệt và có hiệu quả; công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm đúng mức; dịch COVID-19 được kiểm soát và toàn xã hội đã trở lại trạng thái bình thường mới để tập trung xây dựng phát triển kinh tế – xã hội bảo đảm an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đồng chí Lê Thái Dũng cũng đề nghị đại biểu tập trung thảo luận việc hoàn thành vượt mức thu thuế, phí, lệ phí có thật sự là bản chất, là tiềm năng hay chỉ là biến động nhất thời về giao dịch bất động sản nhất là thực trạng “bong bóng” bất động sản đang diễn biến phức tạp tại các địa phương; quan tâm đến chỉ tiêu xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới; tập trung thảo luận và Quyết nghị đầu tư dự án như nâng cấp đường giao thông liên xã Ea Ktur đi Ea Ning, sửa chữa cải tạo nhà Trung tâm Y tế huyện làm Trung tâm Bồi dưỡng chính trị…

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn trong thảo luận, tham gia ý kiến đối với các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; báo cáo và các tờ trình của UBND huyện về công tác lãnh đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và một số nội dung khác.

Các đại biểu đã dành thời gian chất vấn và trả lời chất vấn một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, lĩnh vực nông nghiệp, các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn huyện… Đồng thời đề xuất một số ý kiến nhằm triển khai hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 như: cần tiếp tục đẩy mạnh các nhóm giải pháp về tăng thu ngân sách Nhà nước; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư; quan tâm đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; phát huy các nguồn lực, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; tập trung các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới…

Advertisement

Tất cả các ý kiến chất vấn được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các ngành và lãnh đạo UBND huyện trả lời, làm rõ. Thông qua hoạt động chất vấn cho thấy, những vấn đề được lựa chọn là xác đáng, phù hợp với thực tế.

Kỳ họp đã biểu quyết tthông qua 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021; Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Cư Kuin giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết phân bổ, sử dụng kết dư ngân sách huyện năm 2021; Nghị quyết giải thể Phòng Y tế thuộc UBND huyện Cư Kuin.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Cư Kuin khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Lê Sỹ Ngọc Hiền, Huyện ủy viên, Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao và Du lịch huyện Cư Kuin; bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Cư Kuin khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Phạm Thị Thừa, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội…

Chủ tịch HĐND huyện Cư Kuin Nguyễn Thị Thúy Liễu phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Thúy Liễu đề nghị các cơ quan của HĐND, UBND huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhất là quy hoạch, xây dựng, đô thị, đất đai, tài nguyên, môi trường; tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ quỹ đất; thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện tối đa để thúc đẩy hoạt động phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp…

Advertisement

About admin

Check Also

Lãnh đạo UBND huyện Buôn Đôn đối thoại với thanh niên

UBND huyện Buôn Đôn vừa tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND …