Học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy đợt III năm 2023

Sáng 19/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy đợt III năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn dự và chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt các nội dung cơ bản gồm: Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 110/QĐ/TW, ngày 6/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng; Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Kết luận số 59-KL/TW, ngày 8/8/2023 của Bộ Chính trị về định hướng tham gia ASEAN đến năm 2030; Quy định số 1348-QĐ/TU, ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 1349-QĐ/TU, ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn nhấn mạnh, các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy được quán triệt tại hội nghị đều là những nội dung quan trọng, thiết thực, trong đó có những văn bản chỉ đạo mới, được dư luận quan tâm như Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Đây là lần đầu tiên Đảng có quy định bằng văn bản một cách chặt chẽ, hoàn chỉnh từ đối tượng áp dụng, hình thức tổ chức, thời hạn… để khắc phục oan sai đối với tổ chức đảng, đảng viên khi bị kỷ luật. Đối tượng áp dụng được quy định khá rộng, không chỉ với tổ chức đảng, đảng viên đang làm việc, mà cả những tổ chức đảng đã giải tán, đảng viên đã qua đời… thể hiện rõ quan điểm, chủ trương của Đảng là đảm bảo tính quy chuẩn, chặt chẽ, phù hợp với việc áp dụng luật pháp ở Việt Nam trong công tác xử lý kỷ luật cán bộ đảng viên, tổ chức đảng.

Ngoài ra, Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ có nhiều điểm mới so với quy định trước đây. Cùng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, vừa qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành một số văn bản chỉ đạo về tiếp tục triển khai thực hiện công xây dựng chỉnh đốn đảng, công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh; tiếp tục cụ thể hóa quan điểm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về công tác cán bộ nhằm tạo nên sự thống nhất với các quy định về công tác cán bộ hiện nay.

Advertisement

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải truyền đạt nội dung văn bản tại hội nghị.

Để việc học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy đảm bảo yêu cầu đề ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đề nghị các đại biểu dự hội nghị nghiêm túc học tập, tiếp thu trọn vẹn, đầy đủ những nội dung cốt lõi của các văn bản mới. Ngay sau hội nghị, các địa phương, đơn vị phương tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy theo hướng mở rộng đối tượng tham gia, hình thức linh hoạt, phù hợp; các cơ quan báo chí, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội đổi mới mạnh mẽ phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bảo đảm thiết thực, phù hợp với từng đối tượng; quan tâm, chú trọng việc đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống đạt kết quả cao; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, quyết định một cách thường xuyên, liên tục…

Advertisement

About admin

Check Also

Hội thi Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông năm 2024

Hội Cựu Thanh niên xung phong tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức về …