Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Ana (mở rộng)

Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Ana vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, góp ý vào dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Kính và Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Vũ đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện, các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện đều được triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Cụ thể, kinh tế có sự phát triển tích cực, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt11,72%, vượt Nghị quyết đề ra; môi trường kinh doanh ngày càng cải thiện, trong năm có 22 doanh nghiệp và 22 hợp tác xã được thành lập mới, 226 hộ kinh doanh đăng ký mới. Các chỉ tiêu về đầu tư cơ sở hạ tầng, đô thị đều đạt và vượt nghị quyết đề ra.

Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục y tế có sự chuyển biến nhất định; tỷ lệ tốt nghiệp THPT của huyện đạt 96,8%, cao hơn 1,06% so với năm 2022 và mức trung bình chung của tỉnh. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm chú trọng. Toàn huyện đã kết nạp 119 đảng viên mới, đạt 103,5% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có những chuyển biến tích cực.

Advertisement

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý kiến đóng góp vào phương hướng, mục tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và thông qua 20 chỉ tiêu chủ yếu của các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Kính phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa Nghị quyết năm 2024, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, khắc phục những mặt còn tồn tại, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

Advertisement

About admin

Check Also

Lập biên bản hơn 1.000 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện …