Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Chuyên đề năm 2023

Sáng 17/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Tỉnh uỷ và trực tuyến đến điểm cầu các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và tương đương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn truyền đạt, quán triệt Chuyên đề năm 2023 với hai nội dung chính: tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về cán bộ và công tác cán bộ; vận dựng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk thực sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn truyền đạt nội dung Chuyên đề năm 2023.

Đối với cán bộ và công tác cán bộ, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, Người coi đó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhà nước. Hệ thống các quan điểm trong tư tưởng của Người về công tác cán bộ là sự kết hợp tinh tế giữa lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin với thực tiễn cách mạng Việt Nam, trở thành cơ sở lý luận và thực tiễn để Đảng lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu đặt ra trong từng thời kỳ cách mạng trước đây và công cuộc đổi mới, phát triển đất nước hiện nay.

Advertisement

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn cũng đã phân tích rõ các nội dung về công tác cán bộ tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua; vận dụng tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh uỷ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sau Hội nghị này, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiến hành ngay việc tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; từ đó, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, tự giác, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; cần chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo, bố trí, luân chuyển, sử dụng cán bộ, tạo môi trường để người tài thể hiện tài năng…

Advertisement

About admin

Check Also

Ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do bệnh dại

Ngày 26/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, trên địa bàn tỉnh …