Khởi động Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”

Nhiều năm qua, Hội LHPN Việt Nam luôn xác định nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, trong đó có các hoạt động hỗ trợ phát triển HTX do phụ nữ làm chủ, tham gia quản lý là nhiệm vụ quan trọng của các cấp Hội. Qua đó đã khích lệ, động viên, hỗ trợ các ý tưởng, đề án gắn với việc thành lập các mô hình HTX, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2017 – 2022, Hội Phụ nữ các cấp đã hỗ trợ thành lập hơn 800 HTX và 10.000 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý.

Việc phê duyệt Đề án là cơ sở quan trọng để phát huy vai trò của phụ nữ cả nước trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể (KTTT) và tạo việc làm cho người lao động trong thời gian tới; góp phần thúc đẩy hơn nữa hoạt động hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển KTTT, góp phần nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

Các đại biểu bấm nút khởi động Đề án (Ảnh chụp qua màn hình).

Để triển khai hiệu quả Đề án, Hội LHPN đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ, tư vấn, xây dựng các HTX do phụ nữ tham gia quản lý và tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp Hội về hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; tăng cường hợp tác quốc tế…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ghi nhận và đánh giá cao việc xây dựng và triển khai Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”. Đồng thời đề nghị Hội LHPN Việt Nam, các cấp, các ngành, địa phương thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tham gia chủ động, phát huy vai trò, trách nhiệm nhằm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra của Đề án.

Advertisement

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại hội nghị (Ảnh chụp qua màn hình).

Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý, trong quá trình triển khai cần quán triệt nhận thức rằng phát triển HTX không phải là nhiệm vụ mới nhưng phải luôn đổi mới tư duy, cách làm để tạo ra các phương pháp mới, hướng phát triển mới; bám sát các mục tiêu, chiến lược, phương hướng phát triển KTTT đến năm 2030, lấy quyền lợi của người dân tham gia HTX làm trung tâm, chú trọng phát huy sức mạnh nội lực của cộng đồng và toàn xã hội, lồng ghép với nguồn lực thực hiện Đề án từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để sớm đưa Đề án triển khai đi vào cuộc sống, Hội LHPN Việt Nam cần tiếp tục phối hợp với các bộ, ban, ngành để sớm ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế…

Advertisement

About admin

Check Also

Tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 11, năm 2023.

Sáng 2/12, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp …