Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng 23/01, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm đánh giá hoạt động của Ban chấp hành, tình hình phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Năm 2023, toàn tỉnh có 116 HTX thành lập mới, nâng tổng số HTX lên 783. Khu vực KTTT thu hút 71.000 thành viên, 23.000 lao động thường xuyên. Quy mô, số lượng hợp tác xã ở Đắk Lắk thuộc tốp 10 cả nước và đứng đầu khu vực Tây Nguyên. Đến nay, cơ bản các HTX đang hoạt động đều tổ chức bộ máy và quản lý, điều hành theo Luật Hợp tác xã 2012. Doanh thu bình quân của HTX đạt 2,5 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân thành viên, người lao động 60 triệu đồng/năm.

Trong năm 2023, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phát triển HTX; xây dựng mô hình HTX điển hình tiên tiến, mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực của tỉnh để kịp thời nhân rộng, lan tỏa tại các địa phương trong tỉnh. Cụ thể, đã phát hành 01 sổ tay tuyên truyền với 1.500 bản gửi đến các HTX, đơn vị thành viên, sở, ngành, địa phương; tổ chức 04 lớp tập huấn và 02 đoàn học viên tham quan, học tập kinh nghiệm; phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức Lớp tập huấn nâng cao kiến thức về phát triển kinh tế tập thể tại huyện M’ Đrắk, huyện Cư M’gar và huyện Ea Hleo cho hơn 400 học viên; tham gia tư vấn, hỗ trợ 12 sáng lập viên thành lập mới HTX; hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình 11 hợp tác xã với tổng kinh phí 990 triệu đồng…Ông Nguyễn Hữu Phúc – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2024, Liên minh HTX tỉnh tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thu hút lao động chất lượng cao tạo sự phát triển bền vững cho khu vực KTTT, HTX; xây dựng, nhân rộng các mô hình HTX điển hình; nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, trên cơ sở tổ chức, củng cố lại hoạt động của HTX theo đúng bản chất HTX, quy định của Luật HTX; phát huy vai trò làm chủ của thành viên; đồng thời, tăng cường mối quan hệ phối hợp với các ngành, địa phương triển khai hiệu quả công tác phát triển KTTT.

AdvertisementÔng Huỳnh Bài – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Với mục tiêu cụ thể, thành lập mới từ 60 HTX trở lên (trong đó, thành lập mới 50 HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp; xử lý giải thể ít nhất 30 – 40 HTX ngừng hoạt động lâu năm, HTX thuộc diện bắt buộc giải thể nhưng có phát sinh khó khăn, vướng mắc; phấn đấu trên 60% HTX hoạt động đạt loại tốt, khá; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, phấn đấu đến cuối năm 2024, có khoảng 145 HTX nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản; tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và hợp tác xã, phấn đấu có khoảng 265 HTX nông nghiệp thực hiện liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị; doanh thu bình quân HTX đạt khoảng 2,7 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân của thành viên HTX đạt 65 triệu đồng/năm…

Advertisement

About admin

Check Also

(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường

Đoạn giới thiệu: “Xem video về nỗ lực ngăn chặn sự xâm nhập của “tín …