Hội nghị sơ kết công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2023

Sáng 18/10, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các địa phương trong toàn tỉnh.Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, lãnh đạo tỉnh đã có chỉ đạo quyết liệt, quan tâm triển khai CCHC, đưa ra các giải pháp tích cực trong giải quyết khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Công tác CCHC đã đạt được những chuyển biến tích cực. UBND tỉnh đã ban hành 31 Quyết định quy phạm pháp luật (QPPL), tham mưu HĐND tỉnh đã ban hành 13 Nghị quyết QPPL theo đúng quy định của pháp luật; ban hành 45 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC). Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC thuộc phạm vi quản lý của tỉnh được thực hiện tốt, giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn. Thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, UBND tỉnh tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tăng cường công tác rà soát, sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, cơ cấu hợp lý và nâng cao hiệu quả hoạt động. Công tác cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công đạt được nhiều kết quả tích cực…Đồng chí Bạch Văn Mạnh – Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị.

Về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số, các hệ thống thông tin dùng chung được hình thành đã đảm bảo; có 218 đơn vị có mạng WAN, LAN, kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh được trang bị đầy đủ các điều kiện để tích hợp các hệ thống phần mềm của tỉnh. Hệ thống LGSP của tỉnh đã bước đầu được xây dựng. Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (iDesk) đã được triển khai đồng bộ đến toàn bộ các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. Về nền tảng đô thị thông minh, đã triển khai các dịch vụ: giám sát Hệ thống dịch vụ công trực tuyến; giám sát, điều hành kinh tế – xã hội; phản ánh hiện trường; giám sát camera an ninh trật tự và điều hành giao thông; giám sát an toàn an ninh thông tin (SOC). Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 15/9/2023, Hệ thống iGate đã giải quyết 694.611 hồ sơ theo cơ chế Một Cửa điện tử liên thông, tỷ lệ giải quyết đúng hạn 98,23%. Tổng số lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần có phát sinh hồ sơ (gồm cả trực tuyến và không trực tuyến) của tỉnh: 543 dịch vụ công (DVC), trong đó số lượng DVC trực tuyến toàn trình có phát sinh hồ sơ: 234 DVC; đạt tỷ lệ: 43,09% (234/543)…Đồng chí Đoàn Ngọc Thượng – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu giải pháp khắc phục đối với một số tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2023 đạt điểm thấp .Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa có các giải pháp, sáng kiến trong việc triển khai công tác cải cách TTHC. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác CCHC tại cơ sở còn thiếu. Việc thực hiện chỉ tiêu số hóa hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình và thực hiện thanh toán trực tuyến còn thấp…

AdvertisementĐồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, chính sách, các chỉ đạo từ Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác CCHC, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát đối với công chức thuộc thẩm quyền; đẩy mạnh cải cách TTHC, đơn giản hóa TTHC, nhất là TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ để xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; quan tâm tuyên truyền, đẩy mạnh triển khai để nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình và thực hiện thanh toán trực tuyến tại cơ quan, đơn vị, địa phương…Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các địa phương.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề về giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; báo cáo Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, UBND tỉnh các nhiệm vụ khó khăn, không đạt mục tiêu phấn đấu để xử lý, khắc phục. Các thành viên Ban chỉ đạo CCHC tỉnh tăng cường đổi mới, sáng tạo và mạnh dạn triển khai thí điểm, nhân rộng các mô hình cải cách mới, có tính đột phá để kịp thời xử lý những điểm nghẽn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế…

Advertisement

About admin

Check Also

TP. Buôn Ma Thuột: Trung bình 10,3 người dân sở hữu 1 xe ô tô

Kỳ họp thứ Tám, HĐND TP. Buôn Ma Thuột khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – …