Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Sáng 5/8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng, lãnh đạo Sở, ngành liên quan.

Văn phòng Điều phối NTM Trung ương cho biết, mục tiêu xây dựng NTM đến năm 2025, phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó, ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện NTM nâng cao, huyện NTM kiểu mẫu.

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM. Đến năm 2025, cả nước sẽ có khoảng từ 17 đến 19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là tỉnh) được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Phấn đấu 60% số thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc (sau đây gọi là thôn) thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn NTM theo các tiêu chí NTM do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng phát biểu tham luận tại hội nghị

Như vậy, so với giai đoạn 2016-2020, Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025 bổ sung thêm một số mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và cấp thôn đạt chuẩn NTM. Đồng thời, để cụ thể hóa mục tiêu phấn đấu xây dựng NTM các cấp (tỉnh, huyện, xã) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 25, Thủ tướng Chính phủ giao mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cho từng vùng, miền, làm cơ sở để các địa phương xác định mục tiêu cụ thể và triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Chương trình thực hiện trên địa bàn 8.227 xã (bao gồm cả 1.458 xã khu vực III vùng dân tộc thiểu số và miền núi, 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, 659 đơn vị cấp huyện (bao gồm cả 74 huyện nghèo thuộc 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo các quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2021-2025.

Đối với cấp xã, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao và Quy định về xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Theo đó, giữ nguyên bố cục và nội hàm của Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020 để áp dụng cho các xã phấn đấu đạt chuẩn trong giai đoạn 2021-2025, với số lượng 19 tiêu chí, bao gồm 57 chỉ tiêu (tăng 8 chỉ tiêu so với giai đoạn 2016-2020).

Advertisement

Quy định các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu thuộc huyện nghèo và huyện vừa thoát nghèo giai đoạn 2018-2020, mức đạt chuẩn NTM được áp dụng theo quy định đạt chuẩn đối với vùng Trung du miền núi phía Bắc. Đây là điểm quy định mới để tháo gỡ các khó khăn cho một số địa phương trong giai đoạn 2016-2020.

Tại Đắk Lắk, toàn tỉnh có 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 46,7%), 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (thành phố Buôn Ma Thuột), có 72 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 – 4 sao (08 sản phẩm đạt 4 sao, 64 sản phẩm đạt 3 sao); không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình nông thôn mới. Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn 03 xã dưới 10 tiêu chí, bình quân đạt 16 tiêu chí/xã thấp hơn bình quân chung của cả nước.

UBND tỉnh Quảng Ngãi tham luận tại Hội nghị

Giai đoạn 2016 – 2020: tỉnh Đắk Lắk được Trung ương phân bổ 1.146 tỷ đồng (vốn đầu tư 883 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 263 tỷ đồng), bình quân phân bổ từ nguồn vốn Trung ương cho 01 xã đạt chuẩn là 7,5 tỷ đồng/5 năm (trong khi nhu cầu huy động tất cả nguồn lực để 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới là 150 tỷ đồng/xã).

Đắk Lắk đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét tăng cường nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho tỉnh Đắk Lắk, để tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch Chương trình đề ra trong giai đoạn 2021 – 2025; Bộ NN&PTNT và Bộ KH&ĐT có hướng dẫn đơn giản về phương pháp đánh giá thu nhập bình quân đầu người và thống kê các nguồn lực thực hiện Chương trình, đặc biệt là đối với nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn huy động từ cộng đồng dân cư, nguồn huy động khác; hướng dẫn địa phương Quy định về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn các phường, thị trấn đối với đề nghị công nhận thị xã/thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Advertisement

About admin

Check Also

Tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 11, năm 2023.

Sáng 2/12, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp …