Tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đắk Lắk

Sáng 05/8, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với VNPT Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đắk Lắk cho cho nhóm đối tượng công chức, viên chức phụ trách công tác quản trị hệ thống cấp cao của Văn phòng UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Trường, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị tập huấn

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, ông Nguyễn Văn Trường, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh: Hệ thống thông tin báo cáo UBND tỉnh sẽ đảm bảo kết nối, liên thông, chia sẻ thông tin, dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Hệ thống được xây dựng trên cơ sở chế độ báo cáo do UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền ban hành. Hệ thống bảo đảm chức năng hỗ trợ tạo lập chỉ tiêu, báo cáo theo biểu mẫu trên hệ thống; bảo đảm khả năng phân bổ chỉ tiêu, biểu mẫu báo cáo từ UBND tỉnh xuống các cơ quan, đơn vị trực thuộc; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND cấp xã và tổ chức, cá nhân có liên quan; tổng hợp số liệu báo cáo; cho phép các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng để cập nhật, chia sẻ số liệu báo cáo theo quy định và phục vụ báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền.

Công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh tham gia hội nghị tập huấn

Tại hội nghị tập huấn, công chức, viên chức phụ trách công tác quản trị hệ thống cấp cao của Văn phòng UBND tỉnh được đại diện VNPT giới thiệu về thiết kế báo cáo (thiết kế báo cáo số liệu, thuyết minh, báo cáo tổng hợp); quản lý danh mục (chế độ báo cáo, kỳ báo cáo, danh mục báo cáo, phân quyền danh mục, quản lý nhóm lĩnh vực, cấu hình hệ số) và phân quyền (quản lý nhóm quyền, quản lý nhóm người dùng, phân quyền nhóm người dùng, quản lý menu).

Giao diện Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đắk Lắk

Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh cũng đã phối hợp với VNPT Đắk Lắk tổ chức các lớp tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đắk Lắk cho cho nhóm đối tượng công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành, UBND các cấp về quản lý thông tin cá nhân và nghiệp vụ báo cáo (giao báo cáo, nhập liệu báo, gửi báo cáo, duyệt báo cáo, tổng hợp báo cáo, theo dõi trạng thái báo cáo, tra cứu báo cáo…) và lớp dành cho nhóm đối tượng công chức, viên chức phụ trách công tác quản trị hệ thống tại các cơ quan, đơn vị, địa phương về quản trị hệ thống (quản trị đơn vị, quản trị người dùng, thiết kế báo cáo số liệu, thuyết minh, báo cáo tổng hợp); cấu hình gửi, nhận báo cáo; phân quyền (quản lý nhóm quyền; quản lý nhóm người dùng; phân quyền nhóm người dùng; quản lý menu).

Advertisement

Thông qua các lớp tập huấn, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, UBND các cấp được trang bị kiến thức về Hệ thống báo cáo tỉnh Đắk Lắk, qua đó, góp phần chuyển đổi phương thức chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số được tổng hợp, phân tích thông qua các hệ thống thông tin, bảng hiển thị.

Advertisement

About admin

Check Also

Lãnh đạo UBND huyện Buôn Đôn đối thoại với thanh niên

UBND huyện Buôn Đôn vừa tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND …