Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác văn phòng năm 2023

Sáng 17/01, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bùi Hồng Quý đã chủ trì Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ) và triển khai nhiệm vụ công tác văn phòng năm 2023. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các phòng, đơn vị; CBCCVC, NLĐ thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

CBCCVC, NLĐ tham gia hội nghị

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Lãnh đạo UBND tỉnh, tập thể CBCCVC, NLĐ Văn phòng UBND tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể: tiếp nhận 54.935 văn bản đến (tăng 1,4% so với năm 2021), phát hành 19.766 văn bản của UBND tỉnh (tăng 4,7% so với năm 2021), ban hành 2.150 văn bản của Văn phòng UBND tỉnh; giải quyết hơn 550 bộ hồ sơ thuộc thủ tục hành chính theo cơ chế liên thông; phục vụ hơn 450 cuộc họp với nhiều cuộc họp do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì và các hội nghị thường xuyên, đột xuất khác; tích cực, chủ động theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, hoàn thành 965/981 nhiệm vụ, đạt 98,36%…

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Đức Vinh báo cáo kết quả hoạt động năm 2022

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính chuyển biến tích cực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, các phần mềm chuyên dùng được áp dụng, phát huy hiệu quả; công tác phối hợp với các sở, ban, ngành theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn chặt chẽ, hiệu quả; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt…

Tuy nhiên, việc rà soát, theo dõi, cập nhật, đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình công tác của UBND tỉnh có lúc chưa kịp thời; công tác tham mưu tổng hợp vẫn còn hạn chế; chất lượng một số báo cáo, tờ trình, đề án chưa cao; việc phối hợp với các ngành, các cấp có lúc chưa chặt chẽ; tình trạng đơn thư tồn đọng chưa được giải quyết dứt điểm.

Hội nghị đã dành thời gian tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2023 như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế làm việc của UBND tỉnh; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, hướng tới tính chuyên nghiệp, khoa học; triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả việc giảm giấy tờ, hiện đại hóa công sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ, từng bước triển khai thực hiện việc lập hồ sơ điện tử và lưu trữ điện tử…

Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bùi Hồng Quý phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Advertisement

Phát biểu kết luận hội nghị, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bùi Hồng Quý đề nghị các phòng, đơn vị, CCVC, NLĐ trong năm 2023 tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế còn tồn tại phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, trọng tâm là tăng cường kỷ cương, đổi mới cách làm việc, bám sát kế hoạch của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; linh hoạt sáng tạo trong thực hiện quy chế làm việc, đổi mới quy trình xử lý công việc; chủ động trao đổi thông tin nhằm tháo gỡ khó khăn; nâng cao công tác tổ chức, phục vụ cuộc họp; duy trì phong trào xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong trong chỉ đạo, điều hành, đoàn kết dân chủ trong thực thi công vụ… Chánh Văn phòng cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trước và sau Tết nguyên đán Quý Mão 2023 gồm: rà soát công việc chuyên môn, đảm bảo tiến độ đề ra; triển khai công tác của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 và Cao tốc Khánh Hoà – Buôn Ma Thuột; xử lý các thông báo kết luận thanh tra, kiểm tra.

Tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân

Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 29 cá nhân; tặng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 11 tập thể thuộc Văn phòng UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Văn phòng UBND tỉnh đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 44 cá nhân có thành tích trong công tác năm 2022.

Advertisement

About admin

Check Also

Tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức huyện Buôn Đôn

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk vừa phối …