Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành Thanh tra năm 2023

Ngày 06/01, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành Thanh tra năm 2023. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh và Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Văn Sáu chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2022, Thanh tra Chính phủ và toàn Ngành đã nỗ lực phấn đấu, triển khai và hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác thanh tra được chú trọng triển khai, bám sát chương trình kế hoạch và thanh tra đột xuất, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm. Tập trung thanh tra chuyên đề diện rộng về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19; công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội của các ngành, các cấp và việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực. Kết quả, công tác thanh tra tiếp tục đóng góp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong năm toàn Ngành đã triển khai 8.514 cuộc thanh tra hành chính và 222.629 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế 85.998 tỷ đồng, 8.777 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 26.654 tỷ đồng và 574 ha đất; ban hành 145.55 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 5.641 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 3.530 tập thể và 8.619 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 451 vụ, 295 đối tượng; đồng thời, đã kiến nghị chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu tại Hội nghị.

Ngành Thanh tra đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 8.371 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, trong đó có 6.084 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện. Qua đôn đốc, đã thu hồi 3.440 tỷ đồng, 32 ha đất; xử lý hành chính 4.052 tổ chức, 9.297 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 132 vụ, 181 đối tượng; kiến nghị ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 583 văn bản về cơ chế, chính sách, pháp luật.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong năm 2022, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 382.491 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 284.897 vụ việc; tiếp nhận 385.768 đơn các loại với 316.747 đơn đủ điều kiện xử lý; đã giải quyết 22.600 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 88,8%. Qua đó, kiến nghị thu hồi cho nhà nước 8,5 tỷ đồng, 8,3 ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 42,7 tỷ đồng, 17,0 ha đất; khối phục, đảm bảo quyền lợi cho 22 tổ chức, 559 cá nhân; kiến nghị xử lý hành chính 516 người; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 32 vụ, 31 đối tượng.

Advertisement

Về công tác phòng, chống tham nhũng, ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Đã kiểm tra tại 16.379 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 155 đơn vị vi phạm; kiểm tra việc thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập tại 4.784 cơ quan, tổ chức, đơn vị, có 10.662 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập; 02 người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; tiến hành 7.296 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 373 vụ việc vi phạm, 611 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường 167,0 tỷ đồng …

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo Hội nghị (ảnh chụp màn hình)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành Thanh tra đã đạt được trên các mặt công tác trong năm 2022. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Thanh tra Chính phủ cùng với toàn ngành triển khai kịp thời, có hiệu quả Luật Thanh tra (sửa đổi) được Quốc hội Khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, có hiệu lực từ ngày 1/7/2023; tập trung bám sát định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2023, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế – xã hội. Công tác thanh tra tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương dễ phát sinh vi phạm, tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng…

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk nhận Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ tặng (ảnh: Tạp chí Thanh tra)

Dịp này, Thanh tra Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 17 tập thể hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022.

Advertisement

About admin

Check Also

Phát hiện 10 đối tượng khai thác vàng trái phép

Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh phối hợp bắt quả tang 10 …