Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2023

Chiều 06/01, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2023 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2023.

Ban Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Tư pháp; đại diện pháp chế các sở, ngành, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, Ban Chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh; Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp.

Năm 2022, công tác chỉ đạo, điều hành của ngành Tư pháp tỉnh Đắk Lắk đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp và các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, ứng phó linh hoạt, kịp thời với đại dịch Covid-19. Công tác phối hợp giữa ngành Tư pháp với Bộ Tư pháp và các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục được chú trọng, tăng cường, qua đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đại diện Phòng Tư pháp thành phố Buôn Ma Thuột tham luận tại Hội nghị.

Về xây dựng pháp luật, thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), trong năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 22 Nghị quyết QPPL, UBND tỉnh ban hành 53 Quyết định QPPL (tăng 11 văn bản QPPL so với năm 2021); HĐND, UBND cấp huyện ban hành 83 văn bản QPPL. Các văn bản QPPL do HĐND, UBND ban hành đã bảo đảm phù hợp về thẩm quyền, tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp, thống nhất với hệ thống pháp luật và điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; kịp thời cụ thể hóa nội dung giao quy định chi tiết trong văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương và bảo đảm quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân.

Tính đến nay, toàn ngành Tư pháp tỉnh đã thẩm định được 157 dự thảo văn bản QPPL (tăng 80 Dự thảo văn bản so với năm 2021), trong đó Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm định đối với 74 dự thảo văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh; Phòng Tư pháp các huyện đã thẩm định 83 Dự thảo văn bản QPPL. Toàn ngành Tư pháp đã thực hiện góp ý đối với 160 Dự thảo văn bản QPPL theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị. Chất lượng các văn bản góp ý của ngành Tư pháp ngày càng được nâng cao, góp phần đảm bảo chất lượng của các dự thảo văn bản trước khi trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra văn bản QPPL được toàn Ngành quan tâm, chú trọng thực hiện kịp thời, hiệu quả. Sở Tư pháp đã giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện tự kiểm tra đối với 47 văn bản QPPL; kiểm tra theo thẩm quyền đối với 76 văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp huyện; Phòng Tư pháp đã giúp Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện tự kiểm tra đối với 76 văn bản QPPL. Qua kiểm tra cho thấy, các văn bản QPPL được ban hành trong năm đều có nội dung phù hợp với quy định pháp luật.

Ông Đỗ Đức Hà – Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị.

Về công tác rà soát văn bản QPPL, Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành đã hoàn thành rà soát đối với 438 văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh, nhằm phát hiện các quy định pháp luật không còn phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo nhằm kịp thời xử lý, đảm bảo tính hệ thống văn bản QPPL của tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố kết quả rà soát văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh năm 2021; Quyết định công bố Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2021 …

Bên cạnh đó, ngành Tư pháp, các sở, ngành, địa phương đã đẩy mạnh các hoạt động PBGDPL thông qua việc phát hành tài liệu, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, trong đó, Sở Tư pháp biên soạn và cấp phát miễn phí 520 cuốn Sổ tay tìm hiểu quy định của pháp luật về kiểm tra, xử lý rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; 38.500 cuốn Bản tin Tư pháp Đắk Lắk; lắp đặt panô hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Các các sở, ngành, đơn vị khác, các huyện cũng đã duy trì, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL thông qua cấp phát tờ rơi, tờ gấp, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Advertisement

Bà Phan Thị Hồng Thắng – Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 ngành Tư pháp tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng nội dung Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2023 và các kế hoạch chuyên đề trong các lĩnh vực công tác tư pháp năm 2023; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Ban hành văn bản QPPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý xử lý vi phạm hành chính; tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và giải quyết tốt các yêu cầu của công dân, tổ chức trong lĩnh vực hành chính tư pháp; tiếp tục thực hiện tốt các văn bản, đề án trong lĩnh vực đấu giá, luật sư, công chứng; tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong công tác tư pháp; …

Đại diện các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp.

Dịp này, Tập thể Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 – 2022; 02 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 – 2021; Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và trong công tác; Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen 07 tập thể 53 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022.

Advertisement

About admin

Check Also

Tuyên truyền, quán triệt công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp Hội Hữu …