Hội nghị trực tuyến triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

Sáng 30/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ trì tại điểm cầu Đắk Lắk có ông Hoàng Mạnh Hùng- Phó Giám đốc Sở Nội vụ và đại diện Sở, ngành.

Các đại biểu tham dự điểm cầu Đắk Lắk

Tại hội nghị, Bộ Nội vụ đã hướng dẫn phần mềm tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, các tỉnh; công tác điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, các tỉnh.

Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn các tỉnh/thành sử dụng phần mềm

Theo Bộ Nội vụ, điểm mới của xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 và điều tra xã hội học đều được ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai trên phần mềm. Do đó, đề nghị các đơn vị cần nắm vững thao tác và triển khai đúng tiến độ đã đề ra.

Đối với triển khai kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2021 áp dụng theo quy định tại Quyết định số 1149/QĐ-BNV ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Căn cứ vào kết quả cải cách hành chính thực tế đạt được, các tỉnh triển khai công tác tự đánh giá, chấm điểm đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần theo quy định và gửi Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 383/BNV-CCHC ngày 28/01/2021.

Giao diện phần mềm đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

Việc lấy Phiếu điều tra xã hội học, sử dụng bộ phiếu điều tra xã hội học được ban hành tại Quyết định số 1218/QĐ-BNV ngày 29/11/2021 của Bộ Nội vụ, bao gồm 04 nhóm đối tượng: Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh; lãnh đạo cấp sở; Lãnh đạo cấp phòng thuộc sở; Lãnh đạo UBND cấp huyện. Đối tượng lãnh đạo cấp sở và lãnh đạo cấp phòng thuộc sở thực hiện 02 phiếu điều tra XHH: Đánh giá địa phương và đánh giá bộ chủ quản.

Các tỉnh truy cập vào Trang thông tin điện tử của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại địa chỉ http://caicachhanhchinh.gov.vn và lựa chọn mục “Đăng nhập dành cho cán bộ, công chức” để đăng nhập vào phần mềm điều tra XHH. Mỗi địa phương được cấp một tài khoản; tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập được cung cấp tại Hội nghị triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2021.

Advertisement

Thời hạn các tỉnh tổng hợp, nhập dữ liệu và gửi danh sách về Bộ Nội vụ chậm nhất là ngày 15 tháng 01 năm 2022. Thời hạn các đối tượng trả lời phiếu khảo sát chậm nhất là ngày 20 tháng 02 năm 2022.

Để việc triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2021 bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Chỉ đạo các sở, ngành, huyện và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ trong quá trình tổ chức triển khai các hoạt động điều tra XHH và tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021.

Giao Sở Nội vụ làm đầu mối phối hợp với Bộ Nội vụ, có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, giám sát các nhóm đối tượng thực hiện nhiệm vụ trả lời phiếu điều tra xã hội học theo yêu cầu của Bộ Nội vụ bảo đảm khách quan, trung thực, đúng đối tượng, đúng tiến độ; an toàn, bảo mật thông tin phiếu điều tra. Kịp thời đề xuất với Bộ Nội vụ để xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để phối hợp giải quyết.

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí thực hiện thông tin, tuyên truyền đến đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố về mục tiêu, ý nghĩa và trách nhiệm của đội ngũ này trong việc thực hiện trả lời phiếu khảo sát, đánh giá kết quả, hiệu quả cải cách hành chính của địa phương và bộ chủ quản.

Advertisement

About admin

Check Also

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Krông Pắc

Sáng 29/9, Tổ đại biểu số 1 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk …