Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế hợp tác xã

Sáng 30/12, Ban Chỉ đạo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 trên địa bàn tỉnh.


Hội nghị được tổ chức trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Y Giang Gry Niê Knơng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự Hội nghị tại các điểm cầu trên địa bàn tỉnh còn có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Theo báo cáo tại Hội nghị, qua 20 năm triển khai nghị quyết số 13-NQ/TW, trong những năm qua, địa phương đã triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực KTTT. Cụ thể, có 10 HTX được hỗ trợ vốn để đầu tư xây dựng nhà kho, xưởng chế biến, hạ tầng thuỷ lợi với kinh phí 32,4 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã xây dựng 66 mô hình HTX điển hình tiên tiến, tổng kinh phí gần 7,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh đã cho 123 HTX vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng số tiền 45,6 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp ngành, địa phương đã thực hiện các chương trình hỗ trợ HTX ứng dụng khoa học, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới, tiếp cận vốn tín dụng, xây dựng thương hiện và xúc tiến thương mại…

Đồng chí Phạm Ngọc Nghị – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị nhấn mạnh, qua 20 năm triển khai nghị quyết số 13-NQ/TW, hoạt động khu vực KTTT, HTX phát triển cả về số lượng, chất lượng. Cụ thể, trên địa bàn tỉnh hiện có 608 HTX, trong đó, 390 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 218 HTX phi nông nghiệp, tăng 400 HTX so với năm 2003. Kinh tế hợp tác tạo việc làm cho 21.000 lao động thường xuyên, tăng 113% so với 20 năm trước, thu nhập bình quân tăng 10 lần trong giai đoạn này. Từ khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực thi hành, số lượng các HTX mới ngày càng tăng lên, doanh thu và thu nhập của người lao động trong HTX được cải thiện, các HTX từng bước hoạt động ổn định. Qua đó, tác động tích cực đến kinh tế hộ thành viên, góp phần thực hiện xóa đói, giảm nghèo, ổn định an ninh, chính trị tại địa phương.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng GRDP của khu vực KTTT còn chậm và thấp, thiếu tính ổn định, tỷ lệ đóng góp vào GRDP của tỉnh còn rất thấp so với các khu vực khác. Nhìn chung, KTTT phát triển chưa thực sự hiệu quả, chưa phát huy được tiềm năng của HTX. Bên cạnh đó, hầu hết các HTX có quy mô sản xuất nhỏ lẻ, thiếu bền vững. Việc xây dựng các mô hình HTX kiểu mới với quy mô lớn, liên kết sản xuất gắn với chuỗi giá trị nông sản …

Advertisement


Đồng chí Nguyễn Đình Trung – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, các cấp ngành, địa phương cần tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức về KTTT, HTX; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện phát triển KTTT; ; xây dựng các mô hình KTTT kiểu mới phù hợp với bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hội nhập kinh tế quốc tế và triển khai có hiệu quả Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025”; tập trung nguồn lực từ ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ phát triển, nhân rộng các mô hình KTTT, HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp …


Khen thưởng các tập thể, cá nhân tại điểm cầu UBND tỉnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen 14 tập thể 27 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Luật HTX năm 2012.

Theo Sách trắng HTX Việt Nam thường niên năm 2020, Đắk Lắk là địa phương nằm trong top 13/63 địa phương có tốc độ tăng trên 30% về số lượng HTX đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh bình quân giai đoạn 2016 – 2018 cao hơn mức tăng chung của cả nước so với bình quân giai đoạn 2011 – 2015 (Đắk Lắk tăng 44,8%) và năm trong top 08 địa phương có mức tăng trên 80% về doanh thu thuần bình quân của HTX giai đoạn 2016 – 2018 cao hơn bình quân chung của cả nước (Đắk Lắk tăng 95,3%).

Advertisement

About admin

Check Also

Bế mạc Hội thao báo chí khu vực Tây Nguyên năm 2023

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, chiều 27/5, Hội thao Báo …