Họp lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh

Sáng 07/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đã chủ trì cuộc họp lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh về các nội dung trình kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X và nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự cuộc họp còn có các đồng chí thành viên UBND tỉnh và đại diện các Ban của HĐND tỉnh.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất thông qua 2 dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X là Nghị quyết quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án và Đồng thời, thông qua Quyết định bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Đại diện Công an tỉnh trình bày dự thảo

Đối với dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, mỗi thôn, buôn thuộc các xã trên địa bàn tỉnh được bố trí 01 (một) Công an xã bán chuyên trách để đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở; mức phụ cấp bằng 1,0 lần mức lương cơ sở/người/tháng. Ngoài ra, Công an xã bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở còn được hưởng các chế độ, chính sách khác theo Pháp lệnh công an xã và các văn bản có liên quan.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia ý kiến

Advertisement

Đối với Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án. Dự thảo bao gồm quyết định chủ trương đầu tư 8 dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025 (7 dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025 hỗ trợ đầu tư cho các hợp tác xã theo Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2025; quyết định chủ trương đầu tư 1 dự án nhóm C); điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư 2 dự án (1 dự án nhóm B, 1 dự án nhóm C) sử dụng vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư 1 dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương, vốn nước ngoài giai đoạn 2021 – 2025.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đề nghị các sở, ngành liên quan khẩn trương điều chỉnh, hoàn thiện các dự thảo để trình HĐND tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X và trình UBND tỉnh thông qua theo đúng thẩm quyền.

Advertisement

About admin

Check Also

Tập huấn nghiệp vụ kiểm kê lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường trên địa bàn tỉnh năm 2023

Sáng 31/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Viện Âm …