Ngành Thanh tra sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2022

Sáng 07/7, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 ngành Thanh tra. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Võ Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra các sở, ngành, địa phương.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.

Toàn ngành đã triển khai 4.257 cuộc thanh tra hành chính và 77.770 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 25.022 tỷ đồng, 9.623 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 10.268 tỷ đồng và 134 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 14.753 tỷ đồng, 9.489 ha đất; ban hành 57.154 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 4.243 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 1.682 tập thể và 2.676 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 163 vụ, 89 đối tượng.

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 9.865/13.741 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 71,8%. Thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi 3,4 tỷ đồng, 1,6ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân, 16,9 tỷ đồng, 3,3ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 20 tổ chức, 258 cá nhân; kiến nghị xử lý 279 người; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 13 vụ, 14 đối tượng.

Ngành Thanh tra cũng đã tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng, chống, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng như công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong quản lý và không dùng tiền mặt; …

Về một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022, ngành Thanh tra tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chương trình công tác của Chính phủ, theo đúng tinh thần “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022 và nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tăng cường đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, nhất là các kết luận thanh tra do Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo”; triển khai thực hiện tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra thanh tra về kinh tế – xã hội tại địa phương; tiếp tục tham mưu giúp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ trong việc đôn đốc, chỉ đạo giải quyết, khắc phục tồn tại theo các kết luận thanh tra đối với các dự án đầu tư tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa; thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra, nhất là các nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; chủ động trong việc nắm tình hình khiếu nại, tố cáo trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là ở những địa phương đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra vụ việc đông người, phức tạp để chủ động đôn đốc, phối hợp với địa phương giải quyết, xử lý; tiếp tục phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành, Trung ương, địa phương tập trung xử lý tình trạng khiếu kiện đông người tại các cơ quan Trung ương; …

Advertisement

Các đại biểu chủ trì tại điểm cầu Thanh tra Chính phủ.

06 tháng đầu năm 2022, các cấp, các ngành tỉnh Đắk Lắk đã triển khai

159 cuộc thanh tra, trong đó: thanh tra hành chính 102 cuộc và thanh tra, kiểm

tra chuyên ngành 57 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm

về kinh tế với tổng số tiền 3.740 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách

nhà nước 1.189 triệu đồng, kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 1.556 triệu

đồng, kiến nghị xử lý khác 2.474 triệu đồng và 2,7 ha đất các loại, kiến nghị xử

lý hành chính đối với 32 tổ chức và 24 cá nhân, kiến nghị chuyển cơ quan cảnh

sát điều tra 01 vụ có dấu hiệu tội phạm.

Advertisement

About admin

Check Also

Văn phòng UBND tỉnh tập huấn bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ lớp thứ 2

Trong 2 ngày (ngày 28 – 29/11), Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị …