Huyện Krông Bông triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023

Huyện Krông Bông vừa tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Trong năm học 2021 – 2022, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Bông đã triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm học, qua đó đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành được duy trì với nề nếp và chất lượng tốt. Công tác quản lý giáo dục được đổi mới theo hướng tăng cường phân cấp và giao quyền tự chủ, tăng cường quản lý chất lượng và hiệu quả giáo dục. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục, nội dung, phương pháp giảng dạy tiếp tục được đổi mới. Công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện hiệu quả. Các phương án dạy học được triển khai kịp thời, linh hoạt nhằm thích ứng với tình hình dịch bệnh ở từng đơn vị trường học.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tính đến cuối năm học 2021-2022, toàn huyện có 51 trường và 02 nhóm trẻ tư thục với 742 lớp, 21.414 học sinh từ bậc học mầm non đến tiểu học và THCS, tăng 13 lớp so với cuối năm học 2020-2021; đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp tục được học tập đáp ứng chuẩn trình độ đào tạo. Số trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 21/51 (chiếm tỉ lệ 41,18%). Năm học 2021-2022, toàn huyện có 1.129 học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS, đạt tỷ lệ 99,12%. Năm 2021, huyện Krông Bông tiếp tục duy trì, giữ vững kết quả Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đối với 14/14 xã, thị trấn. Chất lượng giáo dục nâng lên cả về số lượng và chất lượng…

Advertisement

Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023, tập trung vào các nội dung như: tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý các cấp; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là Tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, phấn đấu năm 2022-2023 có thêm 2 trường đạt chuẩn quốc gia…

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong năm học 2021-2022

Nhân dịp này, Hội nghị đã trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 3 tập thể; tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 8 tập thể, tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể và 31 cá nhân; tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 1 cá nhân, tặng danh hiệu “Nhà giáo tiêu biểu” năm 2022 cho 3 nhà giáo….

Advertisement

About admin

Check Also

Triển khai luật bảo đảm đồng bộ, khả thi

Các luật mới vừa được xây dựng và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 …