Huyện M’Drắk tổng kết 10 năm thực hiện Luật hòa giải cơ sở

Sáng 2/11, UBND huyện M’Drắk tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 và tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

Huyện M’Drắk hiên có 111 tổ hòa giải với 645 hòa giải viên. Đa số các tổ hòa giải trên địa bàn huyện đều đã được thành lập, kiện toàn đảm bảo về số lượng, chất lượng theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở. Lực lượng hòa giải viên trên địa bàn huyện M’Drắk không ngừng nâng cao kiến thức trong công tác hòa giải cơ sở, áp dụng kinh nghiệm sống chủ động tích cực, kiên trì tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc xảy ra trong cuộc sống hằng ngày, góp phần đem lại sự yên vui trong gia đình, giữ được tình làng nghĩa xóm cộng động.

Trong 10 năm (2013-2023), toàn huyện đã tiếp nhận hoà giải 465 vụ việc, chủ yếu là mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, như tranh chấp đất đai, mâu thuẫn cá nhân, mâu thuẫn trong quan hệ gia đình, hàng xóm, láng giềng… Qua đó, đã tổ chức hòa giải thành công 377 vụ việc, đạt tỷ lệ trên 81%.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hoà giải cơ sở nhận giấy khen UBND huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở trên địa bàn huyện như: Đội ngũ công công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau, số lượng đầu việc nhiều nên thời gian dành cho công tác hòa giải ở cơ sở còn hạn chế, việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở chưa thật sự chủ động, kịp thời, hiệu quả còn chưa cao; kinh phí phục vụ cho công tác hòa giải ở cơ sở từ huyện đến cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu…

Advertisement

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở, hội nghị đã dành thời gian thảo luận đề xuất những giải pháp trong thực hiện Luật trong thời gian tới như: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hòa giải cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác hòa giải; thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, nghiệp vụ hòa giải, cung cấp tài liệu cho hòa giải viên; kịp thời biểu dương, khen thưởng các hòa giải viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương…

Nhân dịp này, UBND huyện M’Drắk đã trao tặng giấy khen cho 7 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở (2013-2023) và có thành tích xuất sắc trong Hội thi Hòa giải viên giỏi huyện M’Drắk năm 2023.

Advertisement

About admin

Check Also

Lập biên bản hơn 1.000 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện …