JBCIA tài trợ 55.000 USD triển khai Dự án hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc tỉnh Đắk Lắk

Ngày 21/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk và Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk (JBCIA), Hàn Quốc đã tổ chức buổi lễ ký kết về thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo hình thức trực tuyến.

Tham dự buổi lễ ký kết có ông Thái Hồng Hà – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông LEE Youngho Tổng Thư ký- JBCIA, lãnh đạo đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự ký kết tại điểm cầu Đắk Lắk.

Theo bản ghi nhớ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk và Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk (JBCIA) cùng triển khai dự án theo văn kiện đề xuất được hai bên thống nhất góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; tạo động lực phát triển đời sống kinh tế – xã hội, ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng; xây dựng sản phẩm văn hóa nhằm bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại địa phương.

Hai đơn vị thống nhất ký kết trực tuyến cùng triển khai Dự án.

Ngân sách để thực hiện Dự án do JBCIA tài trợ khoảng 55.000 USD, thời gian thực hiện từ tháng 3/2023 – tháng 12/2023, trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và 04 huyện Cư M’gar, Ea H’leo, Ea Súp, Krông Năng.

Kết quả của dự án hướng tới, có từ 10 đến 15 học viên hiểu được giá trị của lời nói vần trong đời sống của người Êđê; biết được kỹ năng cơ bản cách thể hiện lời nói vần trong cuộc sống hàng ngày; trong đó có khoảng 3-5 em thể hiện được 3 bài trở lên về Lời nói vần bằng các hình thức hát Ay rey, k’ứt; Có từ 10 đến 20 em biết đánh chiêng và dân vũ (múa xoang) truyền thống của người Gia Rai nhằm phục vụ trong các nghi lễ, lễ hội truyền thống của dân tộc mình. 04 đội chiêng, đội văn nghệ của huyện được cấp chiêng và trang phục. Biên tập, xuất bản khoảng 1.500- 2.000 cuốn sách song ngữ (Việt – Êđê) về Lời nói vần của người Êđê.

Những đối tượng được hưởng thụ trực tiếp Cộng đồng người dân tộc thiểu số tại 06 huyện, thị xã, thành phố gồm: Cư M’gar, Ea H’leo, Ea Súp, Krông Năng, Thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột.

Advertisement

*Trước đó ngày 17/2/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 279/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tiếp nhận, phối hợp, quản lý, giám sát khoản viện trợ theo đúng quy định và đúng cam kết đã đề ra; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo kết thúc theo đúng quy định; phối hợp Sở Tài chính thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính đối với viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

Trung tâm JBCIA cung cấp kinh phí tài trợ theo cam kết; phê duyệt kế hoạch thực hiện Dự án trước khi triển khai, giám sát tất cả các hoạt động, chi tiêu và tiến độ của Dự án để đạt được đầu ra của Dự án.

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch lập kế hoạch Dự án, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và các huyện triển khai các hoạt động trong khuôn khổ khoản viện trợ đạt mục tiêu đề ra; lựa chọn đối tượng giảng dạy và tham gia tập huấn phù hợp; tổ chức mua sắm và cấp phát trang phục truyền thống, cồng chiêng đúng đối tượng; tổ chức điền dã, sưu tầm thông tin tư liệu từ các nghệ nhân để biên tập, in sách song ngữ Êđê và tiếng Việt về Lời nói vần của người Êđê; báo cáo kết quả cho cơ quan chủ quản và nhà tài trợ theo quy định.

Advertisement

About admin

Check Also

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến góp ý 9 dự thảo luật

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý …