Kế hoạch ngoại giao văn hóa năm 2022 của tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch ngoại giao văn hóa năm 2022 nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, truyền thống lịch sử văn hoá của vùng đất, con người; những nét văn hóa đặc sắc, thương hiệu địa phương của tỉnh Đắk Lắk đến với bạn bè quốc tế.

Đại sứ Gareth Ward thăm mô hình sản xuất cà phê ở Xã Ea Drơng, Cư M’Gar

-Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác Ngoại giao văn hóa thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng mạng xã hội, các diễn đàn, hội nghị, hội thảo trong tỉnh và quốc tế.

Tăng cường quảng bá các giá trị văn hóa, hình ảnh vùng đất, con người Đắk Lắk nói riêng, Việt Nam nói chung; trong đó, chú trọng việc lan tỏa các giá trị, tư tưởng cao đẹp của dân tộc Việt Nam và thương hiệu của tỉnh; quan tâm thúc đẩy giao lưu văn hóa quốc tế và xây dựng thương hiệu địa phương thông qua các sự kiện Ngoại giao văn hóa của tỉnh.

Hội nhập một cách chủ động trong lĩnh vực văn hóa; tích cực hỗ trợ các địa phương, người dân, doanh nghiệp trong tỉnh hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao dân trí, giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận nhanh với tri thức mới của nhân loại, nâng cao chất lượng lao động và chất lượng thụ hưởng; góp phần bảo vệ và phát huy di sản văn của tỉnh đã được quốc tế công nhận để vừa góp phần bảo tồn giá trị truyền thống vừa tạo thêm nguồn lực để các địa phương phát triển nhanh và bền vững, đồng thời thể hiện trách nhiệm đóng góp vào kho tàng văn hóa, tri thức của nhân loại.

Advertisement

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai các nội dung trong Kế hoạch và các hoạt động Ngoại giao văn hóa phát sinh trong năm 2022.

Advertisement

About admin

Check Also

Liên quan trong vụ phá 410 ha rừng, nhiều đối tượng lĩnh án

TAND tỉnh xử sơ thẩm vụ án hủy hoại 410 ha rừng tại xã Ya …