Bộ Công an lấy ý kiến về dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Sáng 14/3, Bộ Công an khai mạc Hội thảo khoa học trực tuyến “Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ”. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự Hội thảo tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.

Dự Hội thảo có đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, cấp ủy, chính quyền 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước. Chủ trì Hội thảo tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh; Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Lê Vinh Quy.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Trung tướng Lê Quốc Hùng cho biết: Hai dự án Luật được lấy ý kiến tại Hội thảo có vai trò hết sức quan trọng. Trong đó, dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, góp phần thể chế hóa đường lối, quan điểm của Đảng về bảo vệ an ninh, trật tự, nhất là tại Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: “… Quan tâm xây dựng lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cơ sở đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở”; cụ thể hóa các quy định tại các Điều 46, 64, 68 của Hiến pháp năm 2013, hướng tới xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong tình hình mới, tạo cơ sở pháp lý để huy động lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự từ sớm, từ xa, từ cơ sở như quan điểm chỉ đạo của Đảng ta trong suốt hơn 70 năm qua. “Việc nghiên cứu, xác lập, đề xuất các giải pháp chính trị, pháp luật phù hợp có tính chiến lược, ổn định lâu dài, bảo vệ vững chắc an ninh trật tự tại địa bàn, đặc biệt là các địa bàn cơ sở là rất quan trọng, cấp bách và cần thiết” – Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Advertisement

Hội thảo được tổ chức trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các tham luận tại Hội thảo đã tập trung làm rõ sự cần thiết của việc xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và vị trí, vai trò, tầm quan trọng của dự án luật nêu trên đối với đời sống xã hội nói chung, công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói riêng; giải pháp nhằm phát huy vai trò chủ động tham gia của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự và nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở …

Chiều 14/3, Hội thảo sẽ tiếp tục thảo luận về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Advertisement

About admin

Check Also

Triển khai luật bảo đảm đồng bộ, khả thi

Các luật mới vừa được xây dựng và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 …