Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026

HĐND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 316/KH-HĐND về việc tiếp xúc cử tri (TXCT) sau kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026

Theo đó, việc TXCT nhằm tạo điều kiện để đại biểu HĐND tỉnh gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri; báo cáo với cử tri về kết quả của Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X.

Cử tri nêu câu hỏi tại buổi TXCT

Việc tổ chức TXCT phải đảm bảo đúng nguyên tắc, thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định; công khai, dân chủ, tạo điều kiện phù hợp nhất để cử tri có thể trao đổi trực tiếp với đại biểu. Đại biểu HĐND tỉnh tham gia đầy đủ các buổi TXCT; tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri để kiến nghị, phản ánh với các cơ quan, đơn vị xem xét, giải quyết theo quy định. Cử tri tham gia tiếp xúc với đại biểu phải đảm bảo thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của cử tri. Việc tổ chức hội nghị TXCT phải đảm bảo đúng các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, của tỉnh và địa phương nơi tổ chức TXCT.

Advertisement

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh sẽ báo cáo với cử tri về kết quả của Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; thông báo với cử tri kết quả trả lời của các cơ quan có thẩm quyền đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh (nếu có); tiếp thu, giải trình và chuyển các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri tại hội nghị đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định.

Theo đó, từ ngày 21/7/2022 đến ngày 29/7/2022 các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phải hoàn thành việc TXCT.

Xem chi tiết tại đây

Advertisement

About admin

Check Also

Văn phòng UBND tỉnh tập huấn bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ lớp thứ 2

Trong 2 ngày (ngày 28 – 29/11), Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị …