Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Đắk Lắk

Thực hiện Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam; Kế hoạch số 5270/KH-BTTTT ngày 24/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam và Văn hóa đọc Việt Nam trên toàn quốc; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch nội dung tổ chức gồm: Tổ chức Lễ công bố Quyết định số 1862/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Tổ chức trưng bày các loại sách theo các chủ đề; Tổ chức các chương trình tọa đàm về sách; Vườn sách thiếu nhi và các hoạt động trải nghiệm cộng đồng; Thiếu nhi vẽ tranh theo chủ đề; Trưng bày, giới thiệu và bán sách; Xe ô tô thư viện lưu động ; Quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các đối tượng bảo trợ xã hội … Các hoạt động khác gắn với sách phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại các cơ quan, tổ chức và địa phương.

Thời gian tổ chức: Các hoạt động chính của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức trọng tâm từ ngày 20/4 đến ngày 01/5/2022.

Về việc tổ chức thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị của tỉnh về Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam hàng năm; Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh trước ngày 20/5/2022; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 theo đúng Kế hoạch; Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; gắn kết sách, việc đọc sách với sinh hoạt văn hóa cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập, xây dựng không gian văn hóa lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho nhiều đối tượng bạn đọc. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh theo nội dung Kế hoạch; Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong trường học, cơ sở giáo dục; tăng cường tổ chức các buổi ngoại khóa về chủ đề Sách và Văn hóa đọc; Nhân rộng mô hình đọc sách thân thiện với thiên nhiên, không gian xanh; Lồng ghép tổ chức các hoạt động triển khai các nội dung thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty TNHH Đường Sách Cà phê Buôn Ma Thuột và các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh theo nội dung Kế hoạch; Tổ chức trưng bày tác phẩm của các tác giả Trung ương và địa phương, tạp chí… Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Công ty TNHH Đường Sách Cà phê Buôn Ma Thuột và các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh theo nội dung Kế hoạch; Trưng bày gian hàng sách thanh niên, sách chủ đề giáo dục truyền thống; Cử lực lượng thanh niên tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh (vào ngày tổ chức lễ Khai mạc ngày 20/4/2022); Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên về các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2022 trên các phương tiện thông tin của Đoàn. Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học Đắk Lắk: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty TNHH Đường Sách Cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức trưng bày 05 bàn hoặc 01 gian hàng sách chuyên đề về Kỷ niệm 4 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), các tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân Kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2022); chủ đề về biển đảo Việt Nam; sách đẹp, sách hay năm 2022 và một số chủ đề khác. Công ty TNHH Đường Sách Cà phê Buôn Ma Thuột và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại PRO: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh theo nội dung Kế hoạch; Thông tin, tuyên truyền các nội dung của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên mạng xã hội. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức các hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam với các hình thức phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Truyền thông – Văn hóa và Thể thao phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường học trên địa bàn tổ chức Ngày hội đọc sách tại thư viện huyện, thư viện trường học và các tủ sách xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện, Trung tâm Truyền thông – Văn hóa và Thể thao, Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn tuyên truyền về Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam để Nhân dân hưởng ứng, tham gia. Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh: Đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022; Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự tuyên truyền về các cá nhân, tổ chức điển hình tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách. Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đưa nội dung tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 lên 05 cổng chào điện tử trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột từ ngày 16/4 đến hết ngày 23/4/2022.

Advertisement
Advertisement

About admin

Check Also

Đẩy mạnh thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024

Bước vào năm học mới 2023 – 2024, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk …