Khai giảng lớp Bồi dưỡng về cải cách hành chính cho cán bộ công chức cấp huyện.

Sáng 29/8, Sở Nội vụ phối hợp với Công ty cổ phần đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực Đà Nẵng tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính năm 2023 cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Văn Mạnh phát biểu khai mạc.

Trong thời gian 3 ngày, gần 50 học viên đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh được nghiên cứu 6 nội dung cơ bản gồm: Chương trình CCHC tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025; Tổng quan về chỉ số SIPAS – phương pháp triển khai điều tra xã hội học xác định sự hài lòng của tổ chức, cá nhân với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Chuyển đổi số trong CCHC; Tổng quan về chỉ số PAPI – Kết quả chỉ số PAPI năm 2022 và mục tiêu phấn đấu của tỉnh trong thời gian đến; Kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ; Đổi mới, sáng tạo trong thực hiện CCHC nhà nước.

Quang cảnh lớp Bồi dưỡng về cải cách hành chính cho cán bộ công chức cấp huyện.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho đội ngũ công chức làm công tác CCHC bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng vào thực tiễn công việc của cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần tham mưu tốt, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách thể chế, thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hiện đại hóa hành chính thời gian tới và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Advertisement

Trước đó, ngày 28/8, Sở Nội vụ đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng về công tác CCHC năm 2023 cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác CCHC của các sở, ban, ngành của tỉnh.

Advertisement

About admin

Check Also

Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Tây Nguyên năm 2023

Sáng 5/12, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Trung ương Đoàn TNCS Hồ …