Khai giảng lớp Bồi dưỡng về cải cách hành chính năm 2023

Sáng 28/8, Sở Nội vụ phối hợp với Công ty cổ phần đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực Đà Nẵng tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính năm 2023 cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Các học viên dự khai giảng lớp Bồi dưỡng về CCHC năm 2023.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 28/8 đến ngày 30/8/2023). Trong thời gian bồi dưỡng, hơn 80 học viên đến từ các sở, ban, ngành trong tỉnh được nghiên cứu 6 nội dung cơ bản gồm: Chương trình CCHC tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025; Tổng quan về chỉ số SIPAS – phương pháp triển khai điều tra xã hội học xác định sự hài lòng của tổ chức, cá nhân với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Chuyển đổi số trong CCHC; Tổng quan về chỉ số PAPI – Kết quả chỉ số PAPI năm 2022 và mục tiêu phấn đấu của tỉnh trong thời gian đến; Kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ; Đổi mới, sáng tạo trong thực hiện CCHC nhà nước.

Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Văn Mạnh phát biểu khai mạc.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được cập nhập, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác CCHC, từ đó thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách thể chế, thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hiện đại hóa hành chính thời gian tới… Đồng thời, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác CCHC, xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng, đảm bảo liên thông, đồng bộ, thống nhất.

Advertisement

Báo cáo viên truyền đạt chuyên đề Chương trình CCHC tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Văn Mạnh đề nghị các học viên dự lớp bồi dưỡng thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ, tham dự đầy đủ và đúng thời gian trong các buổi học; tập trung nghiên cứu tài liệu, tiếp thu các chuyên đề; đồng thời tích cực trao đổi, thảo luận, phát biểu ý kiến, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong thực tế công tác để được các đồng chí báo cáo viên giải đáp trực tiếp.

Advertisement

About admin

Check Also

TP. Buôn Ma Thuột: Trung bình 10,3 người dân sở hữu 1 xe ô tô

Kỳ họp thứ Tám, HĐND TP. Buôn Ma Thuột khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – …