Khai mạc Kỳ họp chuyên đề lần thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa X

Sáng 17/11, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ Bảy.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Phạm Ngọc Nghị – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu dự Kỳ họp chuyên đề lần thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa X

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Nhiều nội dung được HĐND tỉnh xem xét thông qua tại Kỳ họp này liên quan đến các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế – xã hội cho cả giai đoạn, nếu được thông qua tại Kỳ họp này sẽ là căn cứ pháp lý để UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của năm 2022 và giai đoạn 2021 – 2025; triển khai một số quy định liên quan đến công tác giáo dục đào tạo; triển khai thực hiện các thủ tục để thực hiện các công trình, dự án đầu tư theo quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp.

Đồng chí đề nghị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tích cực nghiên cứu kỹ tài liệu và tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất những giải pháp cụ thể, thiết thực làm cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết định các nội dung thuộc chương trình kỳ họp, qua đó góp phần vào sự thành công của kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, lòng mong đợi của Nhân dân, cử tri tỉnh nhà.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đinh Xuân Hà trình bày nội dung đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

Dự kiến, Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa X sẽ tập trung xem xét, thông qua 11 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết điều chỉnh và phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2022; Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 5 năm (2021 – 2025) thực hiện chương trình Dự án thành phần số 2, 4, 5, 6, 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư 05 dự án trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên và cơ sở giáo dục mầm non độc lập, dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk; …

Advertisement

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Y Giang Gry Niê Knơng; tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Phạm Văn Phước, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Advertisement

About admin

Check Also

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến góp ý 9 dự thảo luật

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý …