Khảo sát hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại Buôn Tour và Buôn Kali A. Các biện pháp bao gồm lắp đặt hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời, xây dựng trang thông tin điện tử và cải tạo môi trường.


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức khảo sát hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại Đắk Lắk

Theo Nghị quyết 08 về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn, buôn dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với UBND thành phố Buôn Ma Thuột, UBND thị xã Buôn Hồ và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại buôn Tour và buôn Kali A.

Đoàn khảo sát đã tiến hành đánh giá tình hình các hộ gia đình dân tộc thiểu số tại các buôn, từ vật dụng truyền thống đến khu vực chăn nuôi và trưng bày sản phẩm. Sau đó, các đơn vị đã thống nhất lựa chọn 5 cá nhân, hộ gia đình từ mỗi buôn để hỗ trợ theo Nghị quyết 08.

Theo Nghị quyết 08, các thôn, buôn sẽ được hỗ trợ lắp đặt hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời, mua sắm thiết bị máy vi tính và xây dựng trang thông tin điện tử du lịch cộng đồng. Ngoài ra, cũng sẽ đầu tư xây dựng nhà vệ sinh công cộng, biển báo du lịch, cải tạo môi trường và tham gia các hoạt động quảng bá du lịch.

Advertisement

Như vậy, việc hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại Đắk Lắk đang được triển khai một cách tích cực và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng du lịch cũng như phát triển kinh tế địa phương.

Đến đây, chúng ta đã tìm hiểu về việc phối hợp tổ chức khảo sát hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại Đắk Lắk. Đây là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy du lịch cộng đồng và phát triển bền vững của địa phương.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baodaklak
Nội dung được biên tập bởi: buonmathuot_.info

Advertisement

About admin

Check Also

Huyện Ea H’leo: Phục dựng Lễ Cấp sắc của người Dao Tiền 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ea H’leo tổ chức phục dựng Lễ Cấp …