Kiểm tra công tác cải cách hành chính đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 20/9, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh (Đoàn Kiểm tra số 1391) đã tiến hành kiểm tra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2021 và 08 tháng đầu năm 2022.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hằng năm đơn vị đều đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, Kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2021; đồng thời, phân công rõ trách nhiệm cho từng phòng, đơn vị triển khai thực hiện. Năm 2021, Sở đã triển khai thực hiện được 06/06 hoạt động, hoàn thành 100% Kế hoạch đề ra. Đến nay, đơn vị đã triển khai, thực hiện được 05/07 hoạt động, hoàn thành 71% của Kế hoạch CCHC năm 2022.

Trong năm 2021 – 2022 đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 06 văn bản QPPL, hoàn thành quy trình các bước xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật. Công tác xây dựng, tham mưu ban hành văn bản được thực hiện theo đúng nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản QPPL, phù hợp với quy định của pháp luật đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả pháp lý của văn bản.

Trong năm 2021, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 528 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch; đã giải quyết 509/528 hồ sơ, chiếm 96,4% trong đó 499/528 hồ sơ giải quyết trước hạn, 10 hồ sơ giải quyết đúng hạn, 19 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết, chiếm 3,6%; không có hồ sơ giải quyết trễ hạn.

Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 15/8/2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 368 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch, giải quyết 363/368 hồ sơ chiếm 98,3% (trong đó 350 hồ sơ tiếp nhận mới trong tháng và 19 hồ sơ tháng trước chuyển qua). Có 361/368 giải quyết trước hạn chiếm 97,8%, 02 hồ sơ giải quyết đúng hạn và 05 hồ sơ trong thời gian giải quyết, không có hồ sơ giải quyết trễ hạn.

Ông Nguyễn Văn Trường, Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn báo cáo kết quả kiểm tra.

Các bộ thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực văn hóa, nếp sống văn hóa và gia đình, thể dục thể thao, du lịch. Các TTHC đều được niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở theo quy định. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông của tỉnh (hệ thống iGate) đạt 100%.

Advertisement

Hiện nay, Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (iDesk) được 100% công chức, viên chức sử dụng thường xuyên, hiệu quả. 100% văn bản hành được phát hành trực tuyến trên môi trường mạng đến các cơ quan, đơn vị, thay thế hoàn toàn văn bản giấy (trừ văn bản mật). Ngoài ra, đơn vị duy trì và thực hiện tốt chữ ký số, chứng thư số tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc để phục vụ cho việc gửi, nhận văn bản điện tử.

Ông Hoàng Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao những kết quả trong công tác CCHC của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong giai đoạn được kiểm tra. Đơn vị đã có sự quan tâm từ công tác xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác CCHC; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp triển khai thực hiện cụ thể nhằm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Đoàn công tác đề nghị đơn vị, căn cứ kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 do UBND tỉnh công bố, rà soát những kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, tồn tại, trên cơ sở đó, xây dựng và thực hiện hiệu quả Kế hoạch CCHC năm 2022 của tỉnh; thường xuyên theo dõi, thực hiện Bản cam kết CCHC năm 2022 đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu Giám đốc Sở đã cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh; nâng cấp Trang Thông tin điện tử của Sở đáp ứng các tiêu chí theo quy định …

Advertisement

About admin

Check Also

Triển khai luật bảo đảm đồng bộ, khả thi

Các luật mới vừa được xây dựng và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 …