Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Krông Bông

Ngày 29/7, Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh (Đoàn kiểm tra 1391) do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Mạnh Hùng làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) tại huyện Krông Bông.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, cải cách thể chế, thủ tục hành chính (TTHC), tổ chức bộ máy hành chính, chế độ công vụ, tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Mốc thời gian kiểm tra từ ngày 15/12/2020 đến ngày 15/6/2022.

Quang cảnh buổi làm việc tại UBND huyện Krông Bông

Theo kết quả kiểm tra, UBND huyện Krông Bông đã tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Cụ thể, UBND huyện Krông Bông đã chủ động xây dựng, ban hành các kế hoạch CCHC năm 2021 và 2022; tích cực chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện công tác CCHC, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, xác minh làm rõ phản ánh, kiến nghị liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức có dấu hiệu vi phạm đạo đức công vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Các đơn vị đã thực hiện đầy đủ việc rà soát, đánh giá TTHC; niêm yết rõ ràng TTHC…, qua đó đánh giá đúng thực trạng tình hình, kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiến tiến, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, xác định nguyên nhân, trách nhiệm để đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ, khắc phục.

Đại diện huyện Krông Bông phát biểu tại buổi làm việc

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện đồng bộ ở huyện và các xã; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân được thực hiện theo quy định. Trong khoảng thời gian được kiểm tra, toàn huyện Krông Bông tiếp nhận, giải quyết 140.701 hồ sơ TTHC. Trong đó, có 140.673 hồ sơ được giải quyết đúng hạn, có 28 hồ sơ trễ hẹn. Tính đến tháng 6/2022, UBND huyện đã cập nhật được 90,83% hồ sơ TTHC lên hệ thống iGate.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện và sử dụng có hiệu quả. 100% cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã sử dụng phần mềm quản lý văn bản iDesk.

Thành viên Đoàn công tác 1391 kiểm tra thực hiện các thủ tụ hành chính tại UBND xã Cư Đrăm (huyện Krông Bông)

Bên cạnh đó, công tác CCHC trên địa bàn huyện Krông Bông vẫn còn một số hạn chế: Chỉ số CCHC huyện năm 2021 đạt thấp 65,41/100 điểm; tỷ lệ hồ sơ được tổ chức, cá nhân nộp trực tuyến mức độ 3 và 4 còn thấp; việc cập nhật hồ sơ, tiến độ, kết quả, giải quyết TTHC trên hệ thống iGate còn chưa đầy đủ; chưa thực hiện về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích; việc thực hiện chuẩn mực ứng xử văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức có lúc, có nơi chưa thực sự đi vào nền nếp; có nơi việc đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hằng năm chưa sát với quá trình rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao; một số cán bộ, công chức, viên chức chưa khai thác được hiệu quả ứng dụng CNTT trong xử lý công việc…

Advertisement

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Mạnh Hùng, Trưởng Đoàn kiểm tra 1391 phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Krông Bông

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Mạnh Hùng, Trưởng Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh đề nghị huyện quan tâm chỉ đạo công tác CCHC, bộ phận chuyên môn, cấp xã phát huy vai trò người đứng đầu, cần kiến nghị những vấn đề khó khăn vướng mắc để kịp thời tháo gỡ. Đặc biệt, tập trung hiện đại hóa nền hành chính, quan tâm triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC, dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao chỉ số CCHC của huyện cũng như của tỉnh trong thời gian tới.

Trước đó, Đoàn công tác 1391 đã kiểm tra kết quả thực hiện CCHC tại UBND xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông.

Advertisement

About admin

Check Also

Lãnh đạo UBND huyện Buôn Đôn đối thoại với thanh niên

UBND huyện Buôn Đôn vừa tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND …