Kỳ họp chuyên đề lần thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X

Ngày 29/7, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ Tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026. Đồng chí Trần Phú Hùng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Tham dự Kỳ họp còn có các đồng chí: Phạm Ngọc Nghị- Chủ tịch UBND tỉnh; H’Kim Hoa Byă- Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở, ngành; đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026.

Đồng chí Trần Phú Hùng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp

Tại Kỳ họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo thuyết trình dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước Buôn Pu Huch, Ea Má, Phù Mỹ, Cư Króa 1, C9, Ông Đồng, Ea Dong, Thanh Niên. Theo đó, dự thảo Nghị quyết bao gồm 08 dự án thành phần với tổng mức đầu tư là 134.400 triệu đồng, trong đó: Ngân sách trung ương thuộc Chương trình phục hồi và pháttriển kinh tế -xã hội là 123.000 triệu đồng, ngân sách địa phương cam kết đối ứng là 11.400 triệu đồng.

Đồng chí Đinh Xuân Hà – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại Kỳ họp

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước, Ban Kinh tế – Ngân sách- HĐND tỉnh cơ bản thống nhất việc phê duyệt chủ trương đầu tư UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước phù hợp với danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo tại Văn bản số 450/TTg-KTTH. Đây sẽ là cơ sở để UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Đồng chí Võ Đại Huế- Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách-HĐND tỉnh báo cáo tại Kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, thẳng thắn, tích cực đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng và thông qua nội dung trình Kỳ họp với tỷ lệ biểu quyết thông qua nghị quyết là 69, 33%.

Advertisement

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Trần Phú Hùng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao của đại biểu để Kỳ họp chuyên đề lần thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X đã hoàn thành nội dung, Chương trình đề ra.

Đồng chí Trần Phú Hùng nhấn mạnh, Dự án sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, là cơ sở để UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Do vậy, ngay sau kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở ngành, các địa phương, các chủ đầu tư chuẩn bị trước các trình tự, thủ tục có liên quan, đặc biệt là đảm bảo cân đối bố trí nguồn vốn đối ứng như cam kết của một số địa phương và phương án bồi thường giải phóng mặt bằng nếu có, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, để khi nguồn vốn trung ương bố trí sẽ chủ động triển khai thực hiện các dự án, đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu của Chương trình là kết thúc giải ngân năm 2023.

Advertisement

About admin

Check Also

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Quyết định số 90-QĐ/TW của Ban Bí thư

Sáng nay, 20/3/2023, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực …