Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Ngày 12/7, Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 trên địa bàn tỉnh (Đoàn kiểm tra 611) do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Mạnh Hùng phát biểu tại buổi kiểm tra

Qua kiểm tra thực tế, hồ sơ, tài liệu, Đoàn kiểm tra 611 đánh giá: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên. Văn bản QPPL được ban hành đúng tiến độ, có chất lượng và đảm bảo quy trình; TTHC được đơn giản hóa theo hướng công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tổ chức bộ máy của Sở tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc. Cải cách tài chính công đã được thực hiện đồng bộ và toàn diện, trong đó đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp, triển khai khoán chi cho đơn vị quản lý nhà nước. Việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành ngày càng được đẩy mạnh và thu được kết quả tích cực. Người đứng đầu đơn vị thường xuyên quan tâm đến công tác cải cách hành chính và xác định trách nhiệm trong triển khai các nhiệm vụ được giao.

Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Nguyễn Đình Tương báo cáo với đoàn kiểm tra

Năm 2022, Sở LĐTBXH thực hiện kiểm tra tại 04/12 đơn vị thuộc Sở (đảm bảo ít nhất 30% số đơn vị thuộc và trực thuộc được kiểm tra theo quy định). Các đơn vị được kiểm tra là: Văn phòng Sở; phòng Người có công; Trung tâm Bảo trợ xã hội; Quỹ Bảo trợ trẻ em. Số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là 98 thủ tục; Công chức phụ trách xử lý hồ sơ thường xuyên phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công, với các phòng, ban, bộ phận liên quan để giải quyết hồ sơ TTHC có thái độ tôn trọng, đúng mực khi tiếp công dân, xử lý hồ sơ của công dân.

Thành viên Đoàn kiểm tra tình hình giải quyết TTHC của các phòng chuyên môn

Từ 01/01/2022 đến 15/6/2023: tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận là 805; số hồ sơ đã giải quyết là 803; số hồ sơ đúng hạn và trước hạn là 801; số hồ sơ trong hạn là 07; số hồ sơ quá hạn là 02 (trễ hẹn do thao tác xử lý trên phần mềm bị chậm, hồ sơ đã có kết quả đúng hạn nhưng cán bộ chậm thao tác xử lý, đã có văn bản xin lỗi công dân).

Thực hiện thanh toán trực tuyến đối với các TTHC đủ điều kiện: Số lượng thủ tục thanh toán trực tuyến: 05; Số TTHC có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến 03 hồ sơ.

Đoàn kiểm tra thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, xử lý văn bản điện tử

Sở đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của UBND tỉnh như: Đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023; thực hiện tốt việc cấp chứng thư số, đặc biệt triển khai ký số đến lãnh đạo cấp phòng, 100% văn bản điện tử được ký số (trừ văn bản mật). 100% công chức được cấp tài khoản thư điện tử công vụ để giải quyết công việc chuyên môn.

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư tại cơ quan, đơn vị, Sở đã chủ động, tăng cường phối hợp với các ban, ngành, địa phương liên quan trong triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu cải cách bảo hiểm xã hội. Các hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho người lao động như: tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; hỗ trợ cho vay vốn duy trì, mở rộng và tạo việc làm; vay vốn phát triển sản xuất,… được thực hiện thường xuyên.

Cùng với đó, Sở LĐ-TB-XH thường xuyên triển khai, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện các quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn; phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, gắn kết đào tạo nghề với nhu cầu doanh nghiệp sử dụng lao động…

Đặc biệt, Sở thiết lập công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân theo đúng quy định trên Trang Thông tin điện tử của Sở. Qua theo dõi tại Báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, trong năm 2022, Sở LĐ-TB-XH đã tiếp nhận 3 phản ánh, kiến nghị có liên quan đến việc giải quyết TTHC và đã được xử lý đúng theo quy định.

Advertisement

Ông Nguyễn Văn Trường –Trưởng phòng KSTTHC đề xuất giải pháp trong tiếp nhận giải quyết TTHC đối với người có công.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC tại Sở LĐ-TB-XH vẫn còn một số hạn chế: Năm 2022, Sở chưa có sáng kiến hoặc giải pháp mới trong CCHC triển khai tại cơ quan, đơn vị. Kết quả thực hiện Bản cam kết công tác CCHC năm 2022 chưa hoàn thành 100% nhiệm vụ, chỉ đạt 86%. Việc thông báo, gửi văn bản xin lỗi cho người dân chưa được thực hiện kịp thời…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra 611 Hoàng Mạnh Hùng nhấn mạnh, Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đã đạt được, những mặt còn hạn chế cùng những kiến nghị, đề xuất của đơn vị để tổng hợp, đánh giá và báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời đề nghị Sở LĐTBXH sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn đã nêu và có văn bản gửi Đoàn kiểm tra sau 30 ngày làm việc.

Đề nghị Sở LĐTBXH khắc phục một số tồn tại hạn chế như: chưa có sáng kiến hoặc giải pháp mới trong CCHC triển khai tại cơ quan, đơn vị. Kết quả thực hiện Bản cam kết công tác CCHC năm 2022 chưa hoàn thành 100% nhiệm vụ, chỉ đạt 86% (có 13/15 chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra đạt (02 chỉ tiêu không đạt).

Thường xuyên theo dõi, thực hiện Bản cam kết CCHC năm 2023 đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu Giám đốc Sở đã cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, tăng cường tìm kiếm, thực hiện các sáng kiến, giải pháp CCHC; đa dạng hơn về hình thức tuyên truyền CCHC. Sở cần tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về CCHC nhằm tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ đối với các lĩnh vực thuộc ngành quản lý.

Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Đắk Lắk, đối với chỉ tiêu số 6 (Đào tạo lao động) năm 2023 và các năm tiếp theo; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi người dân đối với hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn; kiện toàn công chức làm công tác CCHC; ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC…

Advertisement

About admin

Check Also

TP. Buôn Ma Thuột: Trung bình 10,3 người dân sở hữu 1 xe ô tô

Kỳ họp thứ Tám, HĐND TP. Buôn Ma Thuột khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – …