Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Tài chính

Sáng 12/8, Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh (Đoàn kiểm tra 1391) do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Mạnh Hùng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC tại Sở Tài chính từ tháng 01/2021 đến tháng 7/2022.

Quang cảnh buổi làm việc

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra 1391 đánh giá, thời gian qua Sở Tài chính đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác CCHC trong toàn ngành; triển khai kịp thời, đúng quy định các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác CCHC đến các phòng, đơn vị trực thuộc; công tác tuyên truyền về CCHC được thực hiện hiệu quả. Chỉ số CCHC năm 2021 của Sở Tài chính đạt 88,97/100 điểm, xếp hạng 5/18 sở, ban, ngành. Công tác rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm thực hiện. Chất lượng đội ngũ, tổ chức bộ máy được đảm bảo. Về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, đơn vị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của UBND tỉnh đề ra như ban hành đầy đủ Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) 5 năm và hằng năm; công tác triển khai việc ứng dụng CNTT cơ bản đúng kế hoạch; tỷ lệ văn bản điện tử có ký số được thực hiện đầy đủ; 100% cán bộ đã được cấp hộp thư điện tử công vụ và thường xuyên sử dụng; 100% hồ sơ được nộp trực tiếp đã được cập nhật lên Hệ thống iGate trong 6 tháng đầu năm 2022.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Tấn Thành phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại được triển khai hiệu quả; thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đúng hạn theo quy định, chất lượng giải quyết TTHC nhanh chóng, không gây phiền hà, sách nhiễu cho tổ chức, cá nhân. Từ ngày 01/01/2021 đến hết tháng 7/2022, Sở đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn khoảng 750 hồ sơ TTHC, không có hồ sơ giải quyết quá hạn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC tại đơn vị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Sở chưa ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp năm 2022; chưa triển khai việc tuyên truyền lĩnh vực tài chính công theo chỉ tiêu Bản cam kết CCHC năm 2022; chưa có sáng kiến CCHC theo Bản cam kết CCHC năm 2022; việc tham mưu xử lý, xây dựng và ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật được giao sau rà soát năm 2021 vẫn chưa đầy đủ, kịp thời theo dự kiến…

Advertisement

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra 1391 Hoàng Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra 1391 Hoàng Mạnh Hùng nhấn mạnh, Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đã đạt được, những mặt còn hạn chế cùng những kiến nghị, đề xuất của đơn vị để tổng hợp, đánh giá và báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời qua kiểm tra, đề nghị Sở Tài chính sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn đã nêu và có văn bản gửi Đoàn kiểm tra sau 30 ngày làm việc. Căn cứ kết quả Chỉ số CCHC năm 2021, Sở Tài chính tiến hành rà soát những kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, tồn tại trong công tác CCHC của Sở để xây dựng và thực hiện hiệu quả Kế hoạch CCHC năm 2022 nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; thường xuyên theo dõi, thực hiện Bản cam kết CCHC năm 2022 đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu đã cam kết…

Advertisement

About admin

Check Also

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Quyết định số 90-QĐ/TW của Ban Bí thư

Sáng nay, 20/3/2023, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực …