Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Y tế

Ngày 27/6, Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 trên địa bàn tỉnh (Đoàn kiểm tra 611) do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC tại Sở Y tế.

Quang cảnh buổi làm việc.

Qua kiểm tra thực tế, hồ sơ, tài liệu, Đoàn kiểm tra 611 đánh giá, việc tổ chức thực hiện chương trình CCHC của Sở Y tế đã được thực hiện thường xuyên và đi vào nền nếp. Sở đã ban hành các kế hoạch thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao về công tác CCHC; việc ban hành các văn bản chỉ đạo về CCHC kịp thời.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Sở đã thực hiện rà soát, đánh giá TTHC; tham mưu công bố danh mục TTHC đầy đủ; việc thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được thực hiện đảm bảo theo quy định, không có hồ sơ trễ hạn theo mốc thời gian được kiểm tra.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Trung Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, Sở đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023; triển khai thực hiện tốt việc cấp chứng thư số, đặc biệt triển khai ký số đến lãnh đạo cấp phòng, 100% văn bản điện tử được ký số (trừ văn bản mật); 100% công chức được cấp tài khoản thư điện tử công vụ để giải quyết công việc chuyên môn. Trong thời gian từ 1/1/2022 đến 25/5/2023, số hồ sơ giải quyết được cập nhật lên Hệ thống iGate của Sở là 5.292/5.292 đạt tỷ lệ 100%…

Bên cạnh những mặt đạt được, công tác CCHC tại đơn vị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: trong năm 2022, Sở chưa thực hiện báo cáo khắc phục các vấn đề cần phải xử lý sau kiểm tra CCHC; chưa có sáng kiến hoặc giải pháp mới trong CCHC triển khai tại cơ quan, đơn vị; kết quả thực hiện Bản cam kết công tác CCHC năm 2022 chưa hoàn thành 100% nhiệm vụ, chỉ đạt 86% (chỉ đạt 13/15 nhiệm vụ); việc thông báo, gửi văn bản xin lỗi cho người dân chưa được thực hiện kịp thời….

Advertisement

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra 611 Hoàng Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra 611 Hoàng Mạnh Hùng đề nghị Sở Y tế cần xây dựng giải pháp xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã nêu; phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch CCHC năm 2023 của tỉnh, Kế hoạch cải thiện Chỉ số CCHC năm 2023 để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Sở cần thường xuyên theo dõi, thực hiện Bản cam kết CCHC năm 2023 đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu đã cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh; tăng cường tìm kiếm, thực hiện các sáng kiến, giải pháp CCHC; đa dạng hơn về hình thức tuyên truyền CCHC.

Đối với công tác cải cách TTHC cần thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi người dân đối với hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn theo quy định; thường xuyên rà soát, cập nhật Quyết định công bố TTHC của Bộ Y tế, kịp thời tham mưu công bố đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên; quan tâm triển khai hiệu quả việc thanh toán trực tuyến đối với các TTHC đã đăng ký thực hiện thanh toán trực tuyến…

Advertisement

About admin

Check Also

Lập biên bản hơn 1.000 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện …