Kiến nghị giải pháp thúc đẩy thực hiện kinh tế tuần hoàn

Sở Tư pháp tổ chức Hội thảo về kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường tại Đắk Lắk, với sự tham gia của các chuyên gia và đại biểu, nhằm đánh giá, đề xuất giải pháp cải thiện pháp luật và thực tiễn trong lĩnh vực này.


Đánh giá quy định pháp luật và thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Đắk Lắk

Chiều 20/6, Sở Tư pháp phối hợp với Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) tổ chức Hội thảo với chủ đề “Đánh giá các quy định pháp luật và thực tế thi hành pháp luật bảo vệ môi trường, thúc đẩy việc thực hiện kinh tế tuần hoàn tại tỉnh Đắk Lắk.”

Tiến sĩ Chu Thị Hoa, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý cùng Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Tuấn Quang đã đồng chủ trì hội thảo. Đại biểu đã tham gia thảo luận về một số mô hình mới như vườn ao chuồng, tái sử dụng tro xỉ từ lò nung thép để làm vật liệu san lấp mặt bằng.

Thực trạng kinh tế tuần hoàn tại Đắk Lắk

Các đại biểu đã trình bày về nội dung khái niệm kinh tế tuần hoàn trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, thực tiễn triển khai kinh tế tuần hoàn ở Đắk Lắk, quản lý và tái chế chất thải, triển khai các mô hình kinh tế tuần hoàn tại địa phương.

Thông qua hội thảo, Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý sẽ tổng hợp, ghi nhận khó khăn, hạn chế và đề xuất các giải pháp để báo cáo bộ, ngành Trung ương nhằm hoàn thiện pháp luật về kinh tế tuần hoàn trong tương lai.

Nguyễn Gia

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baodaklak
Nội dung được biên tập bởi: buonmathuot_.info

Advertisement

About admin

Check Also

Huyện Ea H’leo: Phục dựng Lễ Cấp sắc của người Dao Tiền 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ea H’leo tổ chức phục dựng Lễ Cấp …