Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Đắk Lắk lần thứ X : Lấy phiếu tín nhiệm đối người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Sáng 10/10, dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng, Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu và xem xét, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.


Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Y Giang Gry Niê Knơng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trong phiên làm việc sáng nay, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Bùi Hồng Quý, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Trần Đình Nhuận, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (lý do được điều động, chuyển công tác khác); bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Minh Huấn, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường và ông Nguyễn Đức Vinh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Kỳ họp cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 4 Trưởng ban HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 19 Ủy viên UBND tỉnh. Việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm được tổ chức dân chủ, khách quan, công tâm, trung thực, công khai minh bạch, đúng nguyên tắc, trình tự và thủ tục quy định. Kết quả tín nhiệm cao chiếm ưu thế, không ai có 2/3 đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp.

Đồng chí Trần Phú Hùng-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có tổ chức phiên họp lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhằm triển khai thực hiện Quy định số 96 và xem xét, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền và đồng hành cùng UBND tỉnh giải quyết các công việc phát sinh; đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

“Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp uỷ, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ”-đồng chí Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh.

Advertisement

Đồng chí Đinh Xuân Hà -Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo dự án đầu tư công

Sau phiên lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu cũng xem xét, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết về: giao UBND tỉnh thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2023; hỗ trợ kinh phí cho Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh năm 2023; quy định chế độ khen thưởng học sinh, học viên, sinh viên, giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý có học sinh, học viên, sinh viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế trên địa bàn tỉnh; kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm học 2023 – 2024 đối với Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 24/8/2022 của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí từ năm học 2022 – 2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; sửa đổi khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND, ngày 8/7/2020 của HĐND tỉnh quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh…

Chiều nay (10/10), các đại biểu sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét, đánh giá, thông qua các dự thảo nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Advertisement

About admin

Check Also

Hội thi Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông năm 2024

Hội Cựu Thanh niên xung phong tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức về …