Kỳ họp chuyên đề lần thứ Tám, HĐND tỉnh khóa X thông qua 15 Nghị quyết quan trọng

Ngày 20/4, sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X đã hoàn thành chương trình làm việc của Kỳ họp chuyên đề lần thứ Tám với nhiều nội dung quan trọng và tiến hành bế mạc Kỳ họp.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Kỳ họp đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất thông qua 15 Nghị quyết gồm: Nghị quyết quy định mức chi đối với các nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết bổ sung nội dung vào điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2017 cho ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết phân bổ dự toán vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; Nghị quyết Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quang cảnh kỳ họp.

Kỳ họp cũng thống nhất thông qua Nghị quyết quy định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức luân chuyển thuộc tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết về việc giao bổ sung chỉ tiêu và bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm (2021-2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 5 năm (2021 – 2025) thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết ban hành quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn và huy động các nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Võ Đại Huế trình bày dự thảo Nghị quyết.

Ngoài ra, Kỳ họp cũng thống nhất thông qua Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ và giao bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm (2021- 2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 -–2025; Nghị quyết cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết cho phép kéo dài thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết về bổ sung nguồn vốn ngân sách tỉnh cho Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột…

Advertisement

Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa nhấn mạnh, để thực hiện hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia; thường xuyên theo dõi, hỗ trợ, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp khắc phục, tháo gỡ những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác định hướng thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi bằng nhiều hình thức, phương tiện để các cấp, các ngành, cán bộ, công chức và Nhân dân biết, tiếp cận chính sách, đồng thuận, theo dõi, giám sát quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường khảo sát, giám sát, đồng hành, hỗ trợ UBND tỉnh triển khai hiệu quả các Nghị quyết đã thông qua.

Advertisement

About admin

Check Also

Liên quan trong vụ phá 410 ha rừng, nhiều đối tượng lĩnh án

TAND tỉnh xử sơ thẩm vụ án hủy hoại 410 ha rừng tại xã Ya …