Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa X: Thảo luận 13 nhóm vấn đề quan trọng

Sáng 7/12, Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa X tiếp tục chia làm 03 Tổ và tiến hành thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; các báo cáo và dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp.

Đồng chí Lê Văn Cường- Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh chủ trì thảo luận tổ số 1

Cụ thể, 3 tổ đã điều hành thảo luận các nhóm vấn đề gồm: Đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong năm 2023; Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội đảm bảo an ninh- quốc phòng, đặc biệt là đối với 4 chỉ tiêu chưa đạt và 2 chỉ tiêu mà chỉ số thành phần đạt thấp năm 2023; Nhiệm vụ giải pháp trong năm 2024 cần bổ sung giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, sản xuất, kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tốt hơn. Khả năng thu biện pháp tài chính và tháo gỡ khó khăn đối với thu tiền sử dụng đất tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển; giải pháp đẩy mạnh thu thuế, chủ động ứng phó với thiên tai, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phiên thảo luận tại tổ số 2

Phiên thảo luận tại tổ số 3

Phiên thảo luận diễn ra trong không khí dân chủ, khách quan với tinh thần xây dựng cao, nhiều ý kiến của đại biểu đề nghị đối với tờ trình, dự thảo Nghị quyết cần làm rõ cơ sở pháp lý, đối tượng áp dụng, nội dung mức chi phù hợp với hướng dẫn của Trung ương và nguồn lực khả năng cân đối ngân sách cho thực hiện nghị quyết, tính khả thi trong thực tiễn phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham gia ý kiến.

Kết quả phiên thảo luận của 3 tổ đã có 22 đại biểu tham gia với 54 lượt ý kiến. Đa số ý kiến của đại biểu thống nhất cao với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ngành hữu quan và các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh trình tại.

Đồng chí Phạm Đăng Khoa- Giám đốc Sở GD&ĐT tham gia ý kiến

Các đại biểu đã tham gia ý kiến tập trung vào 13 nhóm vấn đề liên quan đến tài chính, ngân sách; đầu tư công, điều chỉnh chủ trương đầu tư; các chương trình mục tiêu Quốc gia; đến nông nghiệp và phát triển nông thôn, công tác bảo vệ, phát triển rừng; đến đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản, môi trường; công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu, quản lý cụm công nghiệp; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đô thị; công tác giảm nghèo, lao động, việc làm…Nhiều đại biểu có ý kiến đối với công tác mua sắm tập trung quy định tại Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh còn nhiều bất cập, đặc biệt là việc mua sắm trang thiết bị dạy học thực hiện theo quy trình mua sắm tập trung kéo dài, không đáp ứng kịp thời nhu cầu của các trường, ảnh hưởng đến công tác dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Còn nhiều bất cập trong công tác bảo hành, bảo trì, chất lượng trang thiết bị không cao hơn so với việc địa phương tự mua sắm….

Advertisement

*Trong buổi chiều, Kỳ họp thứ Bảy sẽ tiến hành Phiên thảo luận chung tại hội trường và nghe phần giải trình, tiếp thu các ý kiến thảo luận về nhóm ý kiến liên quan đến tài chính, ngân sách, đến thu thuế, phí, lệ phí; kinh tế, đầu tư công, các chương trình mục tiêu Quốc gia; nông nghiệp và phát triển nông thôn; liên quan đến đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản, môi trường.. và các vấn đề chung của tỉnh; tiến hành bế mạc thông qua các Nghị quyết.

Advertisement

About admin

Check Also

Hội thi Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông năm 2024

Hội Cựu Thanh niên xung phong tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức về …