Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X thông qua 20 Nghị quyết quan trọng

Chiều 14/7, sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X đã hoàn thành chương trình làm việc của Kỳ họp thứ Tư với nhiều nội dung quan trọng và tiến hành bế mạc Kỳ họp.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết

Kỳ họp đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Y Vinh Tơr nhấn mạnh, các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo.

Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Võ Đại Huế trình bày dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp

Trên cơ sở kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 và dự báo tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của tỉnh trong thời gian tới, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đề ra các giải pháp chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành; tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, các hoạt động hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư công; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công đảm bảo kế hoạch đề ra; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, tài nguyên rừng; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho Nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội và các chế độ, chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ khiếu nại, khiếu kiện của công dân tại cơ sở.

Advertisement

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnhY Vinh Tơr phát biểu bế mạc Kỳ họp

Để các Nghị quyết của Kỳ họp thứ Tư sớm đi vào cuộc sống, ngay sau Kỳ họp, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua. Các đại biểu HĐND tỉnh sớm báo cáo với cử tri và Nhân dân trong tỉnh về kết quả của Kỳ họp; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri, tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, động viên Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục đồng sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế, bảo đảm các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Advertisement

About admin

Check Also

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Quyết định số 90-QĐ/TW của Ban Bí thư

Sáng nay, 20/3/2023, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực …