Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: Tập trung tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chương trình, đề án quan trọng

Chiều 14/7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5, nhiệm kỳ năm 2020-2025 nhằm sơ kết công tác hoạt động 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, Liên hiệp hội hiện có 27 thành viên và đơn vị trực thuộc với hơn 15.500 hội viên hoạt động trong các ngành, lĩnh vực khác nhau trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của Liên hiệp hội đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, kế hoạch đề ra; tập hợp và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức tham gia các hoạt động; tuyên truyền, phổ biến kiến thức và chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với người dân, thúc đẩy phong trào quần chúng tham gia hoạt động sáng tạo khoa học – công nghệ…

Cùng với đó, Liên hiệp hội đã thành lập các hội đồng tư vấn, phản biện, góp ý một số chương trình, đề án quan trọng của tỉnh, nhất là về phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách với đội ngũ trí thức. Tổ chức nghiệm thu mô hình “Chuyển giao kỹ thuật và bảo tồn nguồn giống lợn sóc Tây Nguyên”; thực hiện đề tài cấp bộ “Xây dựng mô hình nuôi gà H’mông cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk”…

Cùng với Liên hiệp hội, hoạt động của nhiều hội thành viên cũng được tiếp tục củng cố và phát triển thêm hội viên mới, mở rộng phạm vi hoạt động, triển khai thực hiện theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động nghề nghiệp và dịch vụ xã hội. Qua đó, góp phần hỗ trợ hoạt động cho các ngành, cơ quan quản lý Nhà nước, có những đóng góp thiết thực cho kinh tế – xã hội.

Trong 6 tháng cuối năm, Liên hiệp hội tiếp tục triển khai các hoạt động: Tăng cường củng cố về tổ chức, nề nếp sinh hoạt của các hội thành viên theo hướng thiết thực, hiệu quả; triển khai hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, các vấn đề được xã hội quan tâm; tiếp tục chuyển giao, ứng dụng phát triển mô hình cây trồng, vật nuôi tại một số huyện trên địa bàn tỉnh; đề xuất đề tài cấp bộ “Nghiên cứu quy trình tái chế từ nguồn chất thải chăn nuôi lợn quy mô trang trại thành phân ủ compost phục vụ nhu cầu trồng trọt trên địa bàn tỉnh”; phối hợp tổ chức lễ tổng kết trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ 10…

Advertisement

Hội nghị cũng đã lấy ý kiến miễn nhiệm, bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp hội; kiện toàn, củng cố một số hội thành viên; cho thôi làm thành viên đối với Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nhân An do hoạt động không hiệu quả, không đúng điều lệ, quy chế của Liên hiệp hội cũng như quy định của pháp luật. Kết nạp 2 hội thành viên mới gồm: Viện Kinh tế và quản lý Tây Nguyên, Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người vùng dân tộc, miền núi…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý cho các dự thảo về Quy chế phối hợp giữa Liên hiệp hội với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính cộng đồng và hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa các đơn vị, tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; phát huy thế mạnh của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ, vận động phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong nhân dân, thu hút vốn đầu tư, hình thành nguồn nhân tài cho tỉnh nhà, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội.

Advertisement

About admin

Check Also

Đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng được cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Sáng 30/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 …