Sở Khoa học và Công nghệ cần tập trung cải thiện chỉ số CCHC, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Chiều 14/7, Đoàn kiểm tra 1391 của tỉnh do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn đã công bố kết quả kiểm tra thực hiện cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn công bố kết quả kiểm tra

Theo đó, Đoàn kiểm tra 1391 đề nghị Sở KH&CN khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã nêu trong biên bản làm việc với Sở và có văn bản gửi Đoàn kiểm tra sau 30 ngày làm việc. Căn cứ kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 do UBND tỉnh công bố: Rà soát những kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, tồn tại trong công tác CCHC của Sở; trên cơ sở đó, xây dựng và thực hiện hiệu quả KH CCHC năm 2022 của tỉnh, Kế hoạch cải thiện Chỉ số CCHC năm 2022 để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ông Phạm Gia Việt, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đề nghị tiếp tục nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL; quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; việc xử lý văn bản QPPL sau rà soát đối với các văn bản cần ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự, trách nhiệm xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Sở cần rà soát, đánh giá TTHC theo Kế hoạch rà soát hàng năm của UBND tỉnh để kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định về TTHC không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, không đáp ứng được các nguyên tắc quy định TTHC tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.

Trong quá trình rà soát, cần lưu ý đề xuất UBND tỉnh thông qua các phương án đơn giản hóa TTHC và các kiến nghị thực thi cụ thể cho phù hợp. Rà soát đề xuất nâng cấp Trang TTĐT đáp ứng các tiêu chí theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh; Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022.

Báo cáo CCHC của Sở KH&CN cho biết, Chỉ số CCHC năm 2021 đạt 85/100 điểm, xếp hạng 11/18 sở, ban, ngành (giảm 05 bậc so với năm 2020). Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ năm 2021 theo kết quả đo lường do Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đánh giá của Sở chưa đạt 90% (chỉ đạt 84,79%).

Advertisement

Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết (từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 14/6/2022) đúng hạn 59 hồ sơ. Bên cạnh đó, Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 2 văn bản quy phạm pháp luật và nhiều dự thảo nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành theo phân cấp; kiểm tra rà soát 2 nghị quyết, 11 quyết định quy phạm pháp luật. Qua kiểm tra có 1 nghị quyết bãi bỏ, 1 quyết định thay thế phù hợp với pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Công tác tiếp nhận thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã đi vào nề nếp; cơ cấu tổ chức bộ máy ngày càng được kiện toàn và củng cố phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm. Sở KH&CN đã tăng cường tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức; tổ chức khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

Ngoài ra, Sở KH&CN đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì thực hiện tốt Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông, Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 mang lại hiệu quả cao.

Advertisement

About admin

Check Also

Tổng kết và trao giải Hội thi làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo cấp học mầm non tỉnh Đắk Lắk, năm học 2022-2023

Chiều 4/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức tổng kết và …