Nan giải bài toán thu hút đầu tư cho du lịch (kỳ 1)

Đắk Lắk đang gặp nhiều khó khăn trong việc kêu gọi và thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch do ngân sách eo hẹp và doanh nghiệp có tiềm lực tài chính hạn chế. Việc đầu tư vào sản phẩm du lịch chất lượng và đẳng cấp đang là mối quan tâm hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, sự mất cân đối trong đầu tư, kinh doanh và việc đầu tư kết cấu hạ tầng còn “khiêm tốn” khiến “ngành công nghiệp không khói” ở đây chưa thật sự bứt phá mạnh mẽ.


Theo Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk, việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do ngân sách eo hẹp và doanh nghiệp có tiềm lực tài chính hạn chế, gây ra sự mất cân đối trong đầu tư và kinh doanh. Các doanh nghiệp tập trung đầu tư vào phát triển cơ sở lưu trú, dịch vụ và nhà hàng ăn uống thay vì sản phẩm du lịch đặc thù, chất lượng và đẳng cấp. Việc đầu tư kết cấu hạ tầng tại các vùng đã được quy hoạch phát triển du lịch trong thời gian qua còn quá khiêm tốn, khiến ngành du lịch chưa thật sự bứt phá mạnh mẽ. Các dự án đầu tư chỉ tập trung vào hạ tầng giao thông, thủy lợi, trong khi các khu/điểm du lịch vẫn còn hạn chế. Việc tập trung ưu tiên đầu tư cho phát triển hạ tầng cơ sở du lịch chưa thể thực hiện do chưa đảm bảo nguồn lực, nhất là vấn đề tài chính. Việc đầu tư vào kết cấu hạ tầng tại các khu, điểm du lịch cần được xúc tiến đẩy mạnh hơn để thu hút các nhà đầu tư và phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Đắk Lắk.

Hỏi đáp về nội dung bài này

1. Tại sao việc kêu gọi và thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch ở Đắk Lắk gặp nhiều khó khăn?
– Việc kêu gọi và thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch ở Đắk Lắk gặp nhiều khó khăn phần do ngân sách eo hẹp, phần do doanh nghiệp (chủ yếu nhỏ và vừa) có tiềm lực tài chính hạn chế nên chưa tạo ra những sản phẩm du lịch thật sự có chất lượng và đẳng cấp nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Advertisement

2. Mối quan tâm của ngành du lịch là gì?
– Mối quan tâm của ngành du lịch là công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh, đa dạng hóa và nâng tầm chất lượng sản phẩm, nhất là sản phẩm du lịch đặc thù, có thế mạnh, thì vấn đề kêu gọi, thu hút đầu tư vào “ngành công nghiệp không khói” ở Đắk Lắk đang là mối quan tâm hàng đầu hiện nay.

3. Tại sao các doanh nghiệp trong tỉnh chỉ tập trung đầu tư vào phát triển cơ sở lưu trú, dịch vụ và nhà hàng ăn uống?
– Các doanh nghiệp trong tỉnh chỉ tập trung đầu tư vào phát triển cơ sở lưu trú, dịch vụ và nhà hàng ăn uống do tiềm lực tài chính hạn chế.

4. Số lượng khu/điểm tham quan du lịch trên địa bàn Đắk Lắk là bao nhiêu?
– Trên địa bàn Đắk Lắk có 28 khu/điểm tham quan du lịch.

5. Tại sao việc đầu tư kết cấu hạ tầng tại các vùng đã được quy hoạch phát triển du lịch trong thời gian qua còn quá “khiêm tốn”?
– Việc đầu tư kết cấu hạ tầng tại các vùng đã được quy hoạch phát triển du lịch trong thời gian qua còn quá “khiêm tốn” khiến “ngành công nghiệp không khói” ở đây chưa thật sự bứt phá mạnh mẽ.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baodaklak
Nội dung được biên tập bởi: buonmathuot_.info

Advertisement

About admin

Check Also

Mát lành bún sứa Hội An

Trong những ngày đầu hạ tại vùng biển Hội An, ngư dân bắt được nhiều …