Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương

Ngày 20/10, tại TP. Buôn Ma Thuột, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương, đáp ứng yêu cầu công tác mặt trận trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Phạm Thị Kim Cúc- Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Lê Xuân Sương – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Phạm Thị Kim Cúc – Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận; tổ chức bộ máy cán bộ Mặt trận các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn; công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách Mặt trận được chú trọng thực hiện…

Tuy nhiên, hiện nay, chất lượng cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương còn nhiều mặt hạn chế, bất cập, ở một số nơi còn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu công tác đề ra, trong đó đáng lưu ý là còn có sự bất hợp lý, chưa đồng đều ở các địa phương về số lượng biên chế, cơ cấu, trình độ, kỹ năng công tác của cán bộ… Do đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ các cấp ở địa phương đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay là vấn đề cấp thiết, cần triển khai thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Phạm Thị Kim Cúc – Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các kiến nghị, giải pháp xung quanh các nội dung như: Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; giải pháp nâng cao năng lực thực tiễn, kỹ năng vận động quần chúng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách MTTQ Việt Nam; giải pháp nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp ở tỉnh Đắk Lắk đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ các cấp ở tỉnh Đắk Lắk và các huyện Cư Kuin, Cư M’gar và Ea Kar…

Advertisement

Đồng chí Lê Xuân Sương – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu thảo luận tại hội thảo.

Thông qua hội thảo, các đại biểu đã phân tích, đánh giá một cách đầy đủ hơn về thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ các cấp ở địa phương hiện nay. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Ban tổ chức sẽ tổng hợp, đề xuất, kiến nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề ra các giải pháp khả thi, nội dung hoạt động cụ thể, bổ sung và xây dựng Chương trình hành động của Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029; kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, ban hành các chủ trương, chính sách pháp luật nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận trong tình hình mới.

Advertisement

About admin

Check Also

Hội thi Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông năm 2024

Hội Cựu Thanh niên xung phong tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức về …