Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân

Sáng 24/11, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án số 01-ĐA/TW, ngày 03/3/2022 của Ban Bí thư về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng đến năm 2025” và Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Đồng chí Lê Hoài Trung – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy H’Lim Niê; Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương phổ biến, hướng dẫn thực hiện những nội dung cơ bản của Đề án số 01-ĐA/TW và Chỉ thị số 12-CT/TW. Đây là 2 nội dung quan trọng trong công tác quan hệ đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân phát biểu tại hội nghị (Ảnh chụp qua màn hình).

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được nghe thông tin về kết quả công tác đối ngoại Đảng của nước ta trong 10 năm vừa qua. Trên cơ sở đó, đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại Đảng và công tác đối ngoại Đảng, phát huy những thành tựu, kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Đồng thời đề nghị, trong triển khai các nhiệm vụ đối ngoại tuyệt đối bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm tính tổng thể chiến lược và gắn kết giữa 3 trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Advertisement

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung phát biểu tại hội nghị (Ảnh chụp qua màn hình).

Đồng chí Lê Hoài Trung đề nghị các cấp, các ngành, địa phương liên quan tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XIII và các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban Bí thư liên quan tới công tác đối ngoại, cụ thể hóa thành các đề án, chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tế; tiếp tục tập trung mở rộng và phát triển về chiều sâu các mối quan hệ đối ngoại của Đảng; tiếp tục phát huy vị trí, vai trò của đối ngoại nhân dân, củng cố nền tảng hữu nghị với nhân dân các nước; không ngừng đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tranh thủ sự đoàn kết và ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; đổi mới, sáng tạo trong triển khai hoạt động đối ngoại, thích ứng với yêu cầu trong tình hình mới…

Advertisement

About admin

Check Also

Hội thi Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông năm 2024

Hội Cựu Thanh niên xung phong tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức về …